Vlada HNŽ-a dala suglasnost MUP-u za školovanje i prijam 80 policijskih službenika

Vlada HNŽ-a dala suglasnost MUP-u za školovanje i prijam 80 policijskih službenika

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj 13. sjednici dala je suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za školovanje 75 kadeta za čin policajca i 5 kadeta za čin mlađeg inspektora i prijam u radni odnos nakon uspješno završenog školovanja. Odluka je donesena na temelju Informacije Ministarstva o potrebi školovanja policijskih službenika u kojoj je ukazano na značajan nedostatak policijskih službenika, što umanjuje operativnost policijskih organa, kvalitetu izvršavanja poslova i zadaća i održava se na ukupno stanje sigurnosti na području HNŽ. Današnjom odlukom, Vlada je potvrdila izraženu spremnost za nastavak aktivnosti na stalnom usavršavanju i jačanju obrazovne i kadrovske strukture policijskih snaga.

Također, Vlada je usvojila informaciju o izradi Strategije razvitka HNŽ i mogućnostima uspostavljanja suradnje s Razvojnim fondom Ujedinjenih naroda (UNDP). Na temelju informacije, Vlada je prihvatila i odluku kao temelj za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, te pokretanju zajedničkih aktivnosti na izradi Integrirane i multisektorske strategije razvitka HNŽ sukladno Programu rada Vlade i Akcijskim planom HNŽ koji proizlazi iz Reformske agende za BiH.

Također, Vlada je usvojila Odluku o kandidiranju objekata 15 javnih ustanova iz HNŽ za Projekt energetske učinkovitosti F BiH, koji financira Svjetska banka putem Međunarodne asocijacije za razvitak.

S ciljem nastavka aktivnosti na stabiliziranju javnih financija, Vlada je usvojila Odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proračuna i izvanproračunskih fondova u razdoblju od 1.1. do 31.3. 2016. godine. Istaknuto je kako se Odluka ne odnosi na zapošljavanje u slučaju smrti, odlaska u mirovinu ili prelaska u drugu instituciju ili u drugim iznimnim slučajevima o čemu odluku donosi Vlada, kao i na zapošljavanje u osnovnim i srednjim  školama na koje se primjenjuje odluka Vlade o davanju ovlasti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za odobravanje prijama zaposlenika.

Iz resora Ministarstva financija, Vlada je donijela odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i visine naknade za topli obrok svim korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec siječanj 2016. godine, dok je iz resora Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave razmotreno i usvojeno izvješće o izvršenju sankcija i informacija o radu notara u HNŽ u 2014. godini.

Također, donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju za 2016. godinu u iznosu od 791.800,00 KM, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade HNŽ-a.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar