EKO PARK: Posjetili smo postrojenje za sortiranje miješanog komunalnog otpada

Obrisi budućeg Eko parka Prozor-Rama svakim su danom sve vidjljiviji. Nakon radova na izgradnji i puštanja u pogon sortirnice miješanog otpada, predviđenom dinamikom slijede radovi na bioreakcijskoj kompostani i ostalom … Nastavi čitati EKO PARK: Posjetili smo postrojenje za sortiranje miješanog komunalnog otpada