Dugogodišnji problem u FBIH: Dio citostatika nabavljen, ostatak se očekuje sredinom kolovoza

Dugogodišnji problem u FBIH: Dio citostatika nabavljen, ostatak se očekuje sredinom kolovoza

Osim citostatika, došlo je do nestašice lenalidomida koji se koristi u terapiji kod oboljelih od leukemije.

Zdravstvene ustanove u Federaciji BiH ranije tijekom ove godine susrele su se sa problemom nestašice nekih važnih lijekova koje konzumiraju pacijenti s teškom dijagnozom.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je u travnju ove godine obavijestio javnost da se ustanova suočava s nedostatkom citostatika neophodnih za liječenje onkoloških pacijenata.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH je također u istom periodu obavijestio javnost da je zbog poremećaja na tržištu, došlo do kašnjenja kod isporuke određenih lijekova za koje će Zavod do normalizacije opskrbe vršiti refundiranje troškova nabavke, piše Klix.ba.

Nekoliko mjeseci kasnije, iz Zavoda su rekli da je jedan dio citostatika isporučen, a da se narudžba poručenih, koji još uvijek nisu stigli, očekuje sredinom ovog mjeseca

“Trenutno postoji nestašica za nekoliko neregistriranih citostatika za koje Zavod ima potpisane Ugovore s dobavljačima, a razlog privremene nestašice je da su lijekovi u procesu realizacije interventnog uvoza te se očekuje da će polovicom kolovoza dobavljači biti u mogućnosti isporučiti lijekove po pristiglim narudžbenicama”, odgovor je iz Zavoda.

Također, iz zavoda ukazuju na to da za većinu lijekova postoji alternativa – odnosno, zamjenski lijek, a olakšavajuća okolnost je i ta što zavod nudi refundaciju kupljenog lijeka uz, naravno, adekvatnu dokumentaciju o kupovini lijeka.

“U većini slučajeva postoje alternativna rješenja, s tim da u slučaju da ne postoji alternativa, odnosno zamjenski lijek, Zavod omogućava pacijentima pravo na refundaciju kupljenog lijeka, uz priloženu medicinsku dokumentaciju i potvrdu kliničkih ljekarni da zdravstvena ustanova u tom trenutku nije imala lijek koji se nalazi u Odluci o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije BiH”, navode iz zavoda.

Zavod kontinuirano radi analizu dostupnosti lijekova u suradnji s kliničkim centrima, a trenutno prema Obavještenju sa stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u privremenom/trajnom prekidu prometa su lijekovi koji su navedeni u tabeli koju objavljuje Klix.

Tabela: Lijekovi koji su u privremenom/trajnom prekidu prometa

Kako je i ranije bilo riječi o poremećaju na svjetskom tržištu lijekova, a to nije moglo ne ostaviti utjecaja na BiH, osim citostatika, došlo je do nestašice lenalidomida koji se koristi u terapiji kod oboljelih od leukemije.

Sada su sve naručene količine isporučene prema zdravstvenim ustanovama

Poremećaj na svjetskom tržištu lijekova nije nešto što na što Bosna i Hercegovina može utjecati, već kao i za mnoge procese, i mi trpimo posljedice globalnih tijekova. Ipak, jednom se mora stati u kraj kako, kada su u pitanju lijekovi, ne bi dolazilo do najgorih scenarija.

Bilo koja medicinska ustanova ili zdravstveni zavod dužna je pružiti pacijentima adekvatnu i potpunu terapiju.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar