KAKO JE “GRB RAME” POTISNUO “GRB BOSNE”

KAKO JE “GRB RAME” POTISNUO “GRB BOSNE”

I dok je ruka sa sabljom nedvojbeno smatrana grbom Bosne u ranoj habsburškoj tradiciji, a potom i grbom Rame, mimo nje je skoro istovremeno na sasvim drugim osnovama kreiran različit bosanski grb čija će uloga tek kasnije doći do izražaja. Radi se o ukrštenim nazubljenim gredama s okrunjenim glavama na…

Pročitajte više
Prezimenik katoličkog stanovništva Rame u osmanskom razdoblju – Treći dio

Prezimenik katoličkog stanovništva Rame u osmanskom razdoblju – Treći dio

Prezimenik se odnosi na cjelovito područje koje je župa Rama obuhvaćala tijekom 18. stoljeća, prije odvajanja područja Donje Rame u zasebnu župu 1837. godine. Popis ne predstavlja skup svih prezimena koji je postojao na tom području, i za koji znamo da je bio veći od ovog, već prezimena u ovdje…

Pročitajte više
Prezimenik katoličkog stanovništva Rame u osmanskom razdoblju – Drugi dio

Prezimenik katoličkog stanovništva Rame u osmanskom razdoblju – Drugi dio

Prezimenik se odnosi na cjelovito područje koje je župa Rama obuhvaćala tijekom 18. stoljeća, prije odvajanja područja Donje Rame u zasebnu župu 1837. godine. Popis ne predstavlja skup svih prezimena koji je postojao na tom području, i za koji znamo da je bio veći od ovog, već prezimena u ovdje…

Pročitajte više
Povijest Rame: Prikaz brojnosti katolika u popisanim mjestima na području župe Rama 1741.- do 1856.

Povijest Rame: Prikaz brojnosti katolika u popisanim mjestima na području župe Rama 1741.- do 1856.

Prikaz brojnosti katolika u popisanim mjestima na području župe Rama 1741.- do 1856. mjesto u župi 1741. 1768. 1813. 1856. obitelji osoba obitelji osoba obitelji osoba obitelji osoba Proslap 6 58 15 110 33 246 40 335 Družinovići         2 17 7 61 Gmići 6 82 9…

Pročitajte više
Varvara: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Varvara: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Varvara Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana   Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada   bez kata s katom   Varvara Ajanić Muharem Varvara 35 2 1 . 4 Varvara Bašinac Bećir Varvara 33 1 1 . 2 Varvara Bašinac Mujo Varvara 32 2 2 ….

Pročitajte više
Povijest Rame: Dijelovi matica krštenih župe Rama iz razdoblja 1744.-1747. godine

Povijest Rame: Dijelovi matica krštenih župe Rama iz razdoblja 1744.-1747. godine

Dijelovi matica krštenih župe Rama iz razdoblja 1744.-1747. godine

Pročitajte više
Ustirama: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Ustirama: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Ustirama Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada bez kata s katom Ustirama Antunović Jure Ustirama 1 1 . 1 3 Ustirama Antunović Mato Ustirama 0 1 . 1 3 Ustirama Antunović Pero Ustirama 0 1 1 . 3 Ustirama Balić…

Pročitajte više
Povijest Rame: Matični upisi fra Martina Gabrića 1728.-1730.

Povijest Rame: Matični upisi fra Martina Gabrića 1728.-1730.

Die Februaris 26. 1728. Ja fra Martin Gabrić vinća Mandu ćer kreć[1] Andria i Ivane Prankovića isPloće za Gabru sina Jure i Jele Gabrićevića iz sPloće. Die Nouembris 15. 1729. Ja fra Martin Gabrić vinća Pranu kreć Ivana i Lucie iz Vinšnevice za Ivana i sina Stipana i Lucie Ivanva…

Pročitajte više
Trišćani: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Trišćani: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Trišćani Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada bez kata s katom Trišćani Bilić Mato Trišćani 20 1 1 . 2 Trišćani Bilušković Jure Trišćani 11 1 1 . 2 Trišćani Džalto Nikola Trišćani 2 1 1 . 3 Trišćani Ivandić…

Pročitajte više
Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Pregled posjeda prema popisu Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Tablica je nastala sistematizacijom podataka objavljenih u priređenom opširnom popisa Kliškog sandžaka iz 1550. i popisa timara mustahfiza tvrđava Kliškog sandžaka iste godine.[1] Popis timara spahija u prvoj, dopunjuje popis timara mustafhiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz iste godine u drugoj tablici.   Timari spahija Čifluk, zemlje i (ranije) baštine…

Pročitajte više