Javni poziv za izbor kandidata za zajednički projekt Općine Prozor-Rama u okviru EU4AGRI projekta

Javni poziv za izbor kandidata za zajednički projekt Općine Prozor-Rama u okviru EU4AGRI projekta

Općina Prozor-Rama objavljuje javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za zajednički projekt u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima za 2022. godinu koji financira Europska unija kroz projekt EU4Agri „Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“.

Prijavu na javni poziv projekta EU4AGRI podnose jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) a korisnici financijske podrške kroz LOT 1 su poljoprivredna gospodarstva/ gazdinstva (fizička lica, OPG) i registrirani gospodarski subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća), dok je minimalni iznos financijske podrške po korisniku 5.000 KM.

Prijavu na javni poziv Općine Prozor-Rama mogu podnijeti sljedeći kandidati:

– poljoprivredna gospodarstva/ gazdinstva (fizička lica, OPG) koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije od 01.01.2021. godine i aktivno se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gospodarstvu i/ili izravnom prodajom vlastitih proizvoda na gospodarstvu;

– registrirani gospodarski subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća) u rangu mikro poduzeća (do 500.000 KM godišnjeg prometa) koji su registrirani ne kasnije od 01.01.2021. godine i upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije 01.01.2021. godine i koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gospodarstvima.

Prihvatljivi sektori koji će se podržati u okviru ovog javnog poziva su:

Primarna poljoprivredna proizvodnja

– Uvođenje nove proizvodnje/proizvoda u odnosu na postojeću primarnu poljoprivrednu proizvodnju

– Unaprjeđenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje isključivo u sljedećim sektorima: pčelarstvo, ribarstvo, proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, proizvodnja gljiva, proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu

Prerada poljoprivrednih proizvoda na gospodarstvima

– Pokretanje prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20% mora potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gospodarstva (osim sektora ljekovitog bilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa)

– Unaprjeđenje već postojeće prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20% mora potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gospodarstva (izuzev sektora ljekovitog bilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa) na način da se stvara novi proizvod

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu

Tradicionalni zanati

– Pokretanje djelatnosti tradicionalnog zanata na gospodarstvu

– Unaprjeđenje već postojeće proizvodnje na gospodarstvu koja se odnosi na tradicionalne zanate, a koja rezultira novim proizvodom

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu

Ruralni turizam

– Pokretanje usluge smještaja na gospodarstvu kapaciteta do maksimalno 10 ležaja uz obavezu kategorizacije u skladu sa važećim zakonskim rješenjima

– Unaprjeđenje već postojećih smještajnih kapaciteta na gospodarstvu do maksimalno 30 ležaja uz obavezu kategorizacije objekta po završetku investicije (ukupno prije i poslije investicije ne može biti kapacitet veći od naprijed navedenog) i objekt mora biti kategoriziran u skladu sa važećim zakonskim rješenjima

– Izgradnja ili unaprjeđenje prostora za pružanje usluga, pripremu i posluživanje hrane na gospodarstvu

– Unaprjeđenje/razvoj turističkih usluga kao što su api komore, edukativni sadržaji (radionice o proizvodnji sira, vina, satovi grnčarstva, tkanja, i sl.) i ostali slični sadržaji koji unaprjeđuju turističku ponudu

– Uređenje izletišta i kampova;

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora za izravnu prodaju domaćih (lokalnih) proizvoda na gospodarstvu (kušaonice, prodaja zanatskih proizvoda i slično)

Aktivnosti koje se mogu financirati kroz ovaj projekt su:

– izgradnja, adaptacija, dogradnja, sanacija i/ili rekonstrukcija objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, skladištenje, prodaju i degustaciju proizvoda, za smještaj, pripremu i posluživanje hrane

– nabavka opreme, alata za primarnu proizvodnju i preradu, doradu i pripremu raznih prehrambenih proizvoda, kao i za izradu proizvoda od drveta, vune i drugih materijala, nabavka namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, pribora, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor nad procesima

– oprema za zaštitu na radu (uključuje i opremu i sredstava za zaštitu od COVID-19)

– oprema za unaprjeđenje upravljanja otpadom i zaštitu okoliša, te oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

– analize ispravnosti gotovih proizvoda

– troškovi obuka za osoblje direktnog korisnika, potrebne za obavljanja djelatnosti koja je predmetom projektnog prijedloga (ovo uključuje isključivo angažman stručnjaka npr. tehnolog koji će pomoći u pripremi izrade recepture za određeni proizvod)

– usluge dizajna pakiranja, etiketa i promotivnih materijala, te izrade on-line prodavaonice.

Eliminacijski kriteriji koji se moraju ispuniti:

– Aktivnosti se moraju provesti u ruralnim područjima Općine Prozor-Rama, izvan administrativnog središta općine – Prozora

– Prijavitelji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije do 01.01.2021. godine i imaju ažurirane podatke za 2021. i 2022. godinu

– Prijavitelji su registrirani najkasnije 01.01.2021. godine (odnosi se na obrte/samostalne poduzetnike, zadruge i poduzeća)

– Prijavitelji trebaju sufinancirati najmanje 25% svojih troškova

– Aktivnosti projekta ne mogu trajati duže od 6 mjeseci

Općina Prozor-Rama poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave na OBRASCU dostave putem e-maila: [email protected] najkasnije do 28.10.2022. godine ili dostave na „INFO dan.“ Uz prijavni obrazac obavezno treba dostaviti listu korištenja OPG-a za 2021. i 2022. godinu (besplatno se može preuzeti na šalteru za poljoprivredu Općine Prozor-Rama).

Više informacija o javnom pozivu možete dobiti na „INFO danu“ koji će se u organizaciji Općine Prozor-Rama i Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama održati u ponedjeljak 24.10. 2022. godine u dvorani za sastanke HE Rama s početkom u 11 sati. Za sudjelovanje na „INFO danu“ potrebno je prijaviti se putem telefona: 036 770 880 (Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama).

Odabrani korisnici bit će obaviješteni putem telefona te pozvani za dopunu prijavnih obrazaca zajedničke projektne prijave i dostavljanje potrebne dokumentacije.

Projekt EU4AGRI posebnu pažnju skreće na pojednostavljen proces prijave na ovaj javni poziv kao i osiguranu tehničku podršku za unaprjeđenje odabranih projektnih prijedloga za financiranje.

Više informacija o javnom pozivu projekta EU4AGRI, kriterijima i načinima ocjenjivanja prijava možete pronaći na sljedećem linku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Načelnik:

Dr. Jozo Ivančević

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje:

Prijavni_obrazac_2022

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing