Elektroprivreda prebacila rektoru 600 tisuća avansa, a ovaj im još nije adaptirao zgradu u Rodoču

Elektroprivreda prebacila rektoru 600 tisuća avansa, a ovaj im još nije adaptirao zgradu u Rodoču

Da je javni novac često u kružnom toku s izlaznom trakom koju HDZ BiH želi pisali smo više puta. No, sada su i revizori potvrdili nepravilnosti vezane za zgradu u Rodoču, u kojoj je Elektroprivreda kupila kat, piše Hercegovina.info.

Rektor, tj. Sveučilište je imalo obvezu adaptacije, što još nije učinio 

„Na temelju odluke uprave društva u 2021. godini sklopljen je ugovor sa Sveučilištem u Mostaru o kupovini dijela nekretnine ukupne cijene 1.200.000 KM i isplaćen je avans u iznosu od 600.000 KM. Prema potpisanom Ugovoru, prodavač je bio u obavezi da izvrši rekonstrukciju nekretnine do 30. 11. 2022. godine, što nije ispoštovano. Rok je prolongiran do 30. 6. 2023. godine, ali ugovorna obaveza nije ispoštovana do okončanja revizije.

Uvidom u dokumentaciju, nismo se uvjerili da je Uprava poduzela aktivnosti i iskoristila sve mjere u skladu sa potpisanim ugovorom u cilju realizacije ugovora i efikasnog korištenja javnih sredstava“, napisali su revizori. Ukratko, rektoru je legla polovina iznosa, no on adaptaciju nije završio. Elektroprivreda ne čini ništa da zaštiti svoje interese.

Inače, rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc Zoran Tomić dao je Promarku Ante Vidačka 4.298.631 marku vrijedan posao na obnovi zgrade u Rodoču, u kojoj je kat zauzela i Elektroprivreda

Predmet javnoga natječaja, na koji smo se i mi probali prijaviti, pa kasnije utvrdili da je raspisan za Elektroprivredu bila je prodaja etažne jedinice V III kat, ukupne površine 591,06 metara četvornih koja se sastoji od dva hodnika, dvadeset dva ureda, dva kupatila, a koja se nalazi u kampusu Sveučilišta u Mostaru u Rodoču. Nekretnina je u vlasništvu Sveučilišta u Mostaru 1/1, upisana u ZK uložak broj: 3338 KO Rodoč, Mostar, oznaka nekretnine 195/1000 dijela nekeretnine označene kao kč. 2589/9(opa. čestica iz odluke federalne Vlade) poslovni objekt ukupne površine 1412 metara četvornih povezano sa etažna jedinica V 3 kat, koja se sastoji od dva hodnika, dvadeset dva ureda, dva kupatila, ukupne površine, kako smo gore i naveli 591 četvorni metar. Početna kupoprodajna cijena iznosila je 1.200.000.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar