Grad u BiH smanjuje emisiju CO2, veća otpornost na promjene klime

Grad u BiH smanjuje emisiju CO2, veća otpornost na promjene klime

Grad Orašje je, uz još četiri jedinice lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine te po pet iz Srbije i Crne Gore, na temelju javnog poziva odabran za sudjelovanje u Green Kick projektu, koji je dio Europske klimatske inicijative (EUKI).

S tim u vezi Gradsko vijeće Orašje, kojim je predsjedao Stanko Vincetić, donijelo je i službenu odluku da Grad Orašje pristupi sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.

Time se Grad Orašje obvezuje na smanjenje emisije ugljičnog dioksida (CO2), povećanje otpornosti na klimatske promjene te se predlažu rješenja za ublažavanje energetskog siromaštva na svom području. Gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić ovlašten je za potpisivanje sporazuma.

Poduzetnička zona

Poduzetnička zona Dusine u Orašju zbog povoljnog zemljopisnog položaja tik uz granicu s Europskom unijom, kao i riješenom infrastrukturom, postala je vrlo primamljiva ne samo za domaće ulagače već i ugledne gospodarstvenike iz Europe, pa i svijeta. Dusine su proglašene jednom od najbolje uređenih poduzetničkih zona u BiH pa ne iznenađuje ni odluka najvišeg zakonodavnog tijela Gradskog vijeća Orašja da se to područje proširi.

Usvojenom odlukom poduzetnička zona Dusine proširuje se i sada obuhvaća zapadni dio od magistralne ceste M1.8 u ukupnoj površini od 478.424 četvorna metra, istočni dio koji čine dvije zasebne cjeline u površinama od 317.584 m² i 105.000 m² te istočni dio od postojeće poduzetničke zone Dusine koja je određena u skladu s regulacijskim planom “Poduzetnička zona III” u površini od 480.300 m². Sva proširenja lokacije poduzetničke zone Dusine u skladu su s prostornim planom Posavske županije. Ovom će se odlukom omogućiti daljnje privlačenje novih investitora, tvrde u Gradskoj upravi.

Odlukom o upisu prava vlasništva Grad Orašje u zemljišnim će knjigama biti vlasnik nekretnina – Osnovne škole Orašje i Dječjeg vrtića “Pčelica”. Odluka je potrebna i zbog toga što Grad Orašje ide u projekt proširenja dječjeg vrtića. Radovi su već počeli, a projektom su osobito obradovani roditelji djece koja su na listama čekanja jer postojeći prostor ne omogućuje upis svih zainteresiranih u tu predškolsku ustanovu.

Od ostalih razmatranih tema sa zasjedanja Gradskoga vijeća izdvajamo usvojeno izvješće o izvršenju proračuna Grada Orašja za prva tri ovogodišnja mjeseca. Ostvareno je 21 posto prihoda i primitaka, a rashoda 18 posto od proračuna koji iznosi više od 12 milijuna maraka.

Jedna od tema od životne važnosti za stanovnike tog dijela PŽ-a vezana je uz vodoopskrbu. Nova odluka o zaštiti izvorišta pitke vode Kostrč nije bila samo zakonska obveza već i radi trajne zaštite zdravlja stanovništva uspostavom zaštitnih zona i zaštitnih mjera za navedeno izvorište.

Zaštita izvorišta pitke vode

Kako je trenutačno u primjeni odluka o zaštiti izvorišta pitke vode “Kostrč” iz 2020. godine, zbog nemogućnosti razvoja područja obuhvaćenog navedenim zonama, pristupilo se analizi cijelog procesa i izradi izmijenjene odluke u kojoj se jasno definiraju zone, njihov obuhvat, obvezne mjere zaštite, dopuštene djelatnosti uz dodatne i posebne mjere zaštite. Odluka je usvojena u nacrtu, a pred vijećnicima će se naći u još jednom čitanju.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar