Kako je Federacija “poslovala” u prvih pola godine

Kako je Federacija “poslovala” u prvih pola godine

Vlada Federacije BiH u četvrtak je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Izvještaj o izvršenju Federalnog proračuna za period od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna FBiH iznosili su 2.795,46 milijuna KM, što je 42 posto planiranog za 2023. godinu i veći su za osam posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Porezi

Od poreza je prihodovano 2.418,63 milijuna KM, što je 50 posto planiranog, a u odnosu na isti period prethodne godine više je za 16 posto.

Neporezni prihodi iznosili su 145,57 milijuna KM, primljeni tekući transferi 81,49 milijuna, a prihodi po osnovu financiranja proračuna 149,77 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza u prvih pola godine bili su 983,20 milijuna KM, što je 47 posto sredstava planiranih za 2023. godinu i više je za 15 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci od početka siječnja do kraja lipnja ove godine iznosili su 2.739,03 milijuna KM.

Na tekuće transfere i druge tekuće rashode odnosi se 2.025,34 milijuna KM, što je za 14 posto više u odnosu na izvršenje Federalnog proračuna u istom periodu godine.

Najveća izdavanja

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu siječanj-lipanj 2023. godine su redovni mjesečni transferi, među kojima su isplata mirovina (1.543,66 milijuna KM), doprinosi za zdravstveno osiguranje (17,96 milijuna KM), naknade za fizičku onesposobljenost (1,43 milijuna KM), te za civilne žrtve rata (12,27 milijuna KM).

Transfer za vojne invalidnine u prvih pola godine iznosio je 143,97 milijuna KM, a slijede transferi za provođenje Zakona o podršci obiteljima sa djecom (46,07 milijuna KM), kao i Zakona o roditeljima njegovateljima (6,10 milijuna KM), te pomoć u liječenju boraca (milijun KM).

Tu su i transferi za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih boraca (novčana egzistencijalna naknada 29,52 milijuna KM), potom Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (8,97 milijuna KM), te za civilne invalidnine (95,65 milijuna KM).

Zdravstvo

Transferi za zdravstvo iznosili su 40 milijuna KM, a najznačajniji su Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (16,9 milijuna KM), za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (16,95 milijuna KM), te biomedicinski potpomognutu oplodnju (pet milijuna KM).

Subvencije javnim poduzećima iznosile su ukupno 21,38 milijuna KM, od čega se najveći iznosi odnose na transfere JP Željeznice Federacije BiH (redovni transfer od 10,33 milijuna KM, te za izmirenje obveza tri milijuna KM).

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u periodu siječanj-lipanj 2023. godine realizirane su u iznosu od 27,54 milijuna KM, a najviše se odnose na subvencioniranje poljoprivrede (26,38 milijuna KM). Kapitalni izdaci u periodu siječanj-lipanj ove godine realizirani su u iznosu od 23,95 milijuna KM.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar