Odluka o izboru ponuditelja za nabavku namještaja i opreme za novi vrtić u Prozoru

Odluka o izboru ponuditelja za nabavku namještaja i opreme za novi vrtić u Prozoru

U otvorenom postupku javne nabave namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru, koji je objavljen, dana, 17.5. 2023. god. na Portalu javnih nabava, a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik donio je Odluku o izboru ponuditelja:
U otvorenom postupku javne nabave pod nazivom: “Nabava namještaja i opreme za novu zgradu vrtića u Prozoru”, izabran je sljedeći ponuditelj: “EDUCA” d.o.o. Mostar, Stjepana Radića 7, 88000 Mostar.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe. Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.

Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima “ekonomski najpovoljnije ponude” (cijena -70% i rok isporuke -30%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):

1. EDUCA” d.o.o. Mostar
Ukupna cijena ponude iznosi: 567.998,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok isporuke – 14 dana (ukupan broj bodova: 100,00).

2. “INTER-COM” d.o.o. Zenica
Ukupna cijena ponude iznosi: 568.780,00 KM (bez PDV-a), ponuđeni rok isporuke – 30 dana (ukupan broj bodova: 99,90).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar