• Ojačani kapaciteti institucija za integralno planiranje i procjenu rizika od katastrofa u prekograničnom području BiH i Crne Gore
  • Ojačani kapaciteti institucija za integralno planiranje i procjenu rizika od katastrofa u prekograničnom području BiH i Crne Gore
  • Ojačani kapaciteti institucija za integralno planiranje i procjenu rizika od katastrofa u prekograničnom području BiH i Crne Gore
  • Ojačani kapaciteti institucija za integralno planiranje i procjenu rizika od katastrofa u prekograničnom području BiH i Crne Gore

Ojačani kapaciteti institucija za integralno planiranje i procjenu rizika od katastrofa u prekograničnom području BiH i Crne Gore

U okviru projekta „Zajednički odgovor“, kojeg financira Europska unija, u Bosni i Hercegovini je, u periodu 25. do 28.3. 2024 godine održan niz aktivnosti sa predstavnicima institucija nadležnih za oblast civilne zaštite iz BiH i Crne Gore, na temu integralnog planiranja spremnosti, s ciljem smanjenja rizika od prirodnih nesreća i drugih katastrofa.

Obuke su imale za cilj podizanje svijesti i jačanje otpornosti na katastrofe sa kojima bi se pojedina područja/regije mogle suočiti kroz sistemski pristup identifikaciji, procjeni i smanjenju rizika. U saradnji sa međunarodnim ekspertima, koji su predstavili iskustva EU zemalja, kreiran je set preporuka za unapređenje prekogranične saradnje, koji će u narednom periodu biti predstavljeni nadležnim institucijama u formi prijedloga.

Tijekom zajedničkih događaja u Mostaru, za predstavnike poduzeća je organizirana radionica na temu protokola uključivanja poduzeća u slučaju vanrednih stanja i prirodnih nesreća, a interventne službe su uzele učešće u vježbi spašavanja osoba sa invaliditetom.

„Planskim dokumentima civilne zaštite identificirana su ključna poduzeća koja u slučaju vanrednih stanja i prirodnih nesreća mogu biti angažirana za potrebe intervencije i oporavka. U tim situacijama, imenovani krizni stožer ima zakonsko pravo da mobilizira i angažira ova poduzeća tj. njihovu opremu/mehanizaciju i ljude, a oni su se po zakonu dužni odazvati. Naravno, pored obaveze, poduzetnici i njihovi radnici imaju i određena prava koja su zakonski definirana. Ovaj protokol saradnje je predstavljen poduzetnicima, s kojima su definirani i prijedlozi za bolji i efikasniji sistem intervencije“, izjavio je ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK Eugen Ćubela.

Prekogranični partneri projekta „Zajednički odgovor“ su, od srpnja 2022. radili u više pravaca, kako bi na sveobuhvatan način ojačali sistem civilne zaštite. Edukacijom i tehničkom podrškom ojačani su kapaciteti nadležnih institucija u oblasti izrade planskih dokumenata, kreirane su Procjene ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara za četiri općine, za HNK te za institucije koje rade sa osobama sa invaliditetom.

Za interventne službe (vatrogasce, GSS službe te jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom) je nabavljena specijalizirana oprema vrijednosti 187.150 KM, koja je značajno unaprijedila brzinu i kvaliteta intervencija na terenu.

Organiziran je i niz edukacija i interventnih vježbi koje su simulirale različite krizne scenarije

Posebna pažnja je posvećena podizanju svijesti o odgovornom ponašanju svakog pojedinca. Kroz različite aktivnosti i promotivno – edukativne događaje je ukazivano da svaki akter u društvu može doprinijeti boljem sistemu prevencije – od škola koje grade pozitivne navike kod naših najmlađih, do privatnih firmi koje svojim poslovnim postupcima kao što su kvaliteta izgradnje, kvaliteta elektroinstalacija, i sl., direktno utiču na prevenciju od katastrofa.

Regija Hercegovine i Crne Gore je pod značajnim rizikom od požara i potresa, dok su sjeverni dijelovi susjednih zemalja ugroženi i poplavama. Zajednički problemi su stvorili potrebu za zajedničkim odgovorom i tako je nastalo prekogranično partnerstvo „Zajednički odgovor za bolji sistem zaštite i spašavanja“, koje uz podršku Evropske unije radi na unapređenju sistema prevencije, upravljanja rizicima i procesom oporavka od katastrofa i prirodnih nesreća u prekograničnom području BiH – CG“.

„Osim opreme, edukacija i uspostave saradnje, vidjeli smo odlične primjere iz oblasti prevencije, od čega bih posebno istakla Operativni centar civilne zaštite – tehnologiju i sisteme rane prevencije koje Centar koristi. Nadam se da ćemo uskoro i u Crnoj Gori imati slične mehanizme za praćenje i prevenciju i da će nam saradnja i poznanstva iz BiH pomoći u procesu uspostave“, istakla je Tijana Rakočević,
predstavnica Službe zaštite i spašavanja Nikšić.

„Nesreće ne poznaju granice niti administrativne barijere. Jako je važno da se integralnim planiranjem spremnosti identifikuju i analiziraju rizici, posljedice koje mogu uzrokovati te da se procijeni na koji način se može odgovoriti vlastitim resursima, a u kojem dijelu je potrebno zatražiti pomoć eksternih aktera“, naglasio je Šefik Muhić, konsultant iz oblasti civilne zaštite i spašavanja.

Aktivnosti su organizirane kroz projekat „Zajednički odgovor“ čija ukupna vrijednost iznosi preko 590.000 eura, od čega je Europska unija osigurala oko 490.000 eura bespovratnih sredstava.

Realizacija je počela 1.7. 2022. i trajat će 2 godine, a provode ga Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ u saradnji sa partnerima: LiNK Poduzetničkim centrom i Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore (FORS MNE).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar