Poziv organizacijama civilnog društva na učešće u evaluaciji dostavljenih projekata po Javnom pozivu za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija

Poziv organizacijama civilnog društva na učešće u evaluaciji dostavljenih projekata po Javnom pozivu za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija

Općina Prozor-Rama poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru Javnog poziva za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2024.godinu.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva bio je objavljen od 4.3. do 29.3. 2024. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Član komisije ne smije biti član organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacijske komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.

Ovaj poziv je otvoren od 2.4. do 5.4.2024. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedeće e-mail adrese: [email protected]

Prijava treba sadržavati životopis iz kojeg je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu travnju/aprilu 2024. godine, a o točnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a.

U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar