Priređivači igara na sreću nisu prijavili 23 milijuna KM poreza

Priređivači igara na sreću nisu prijavili 23 milijuna KM poreza

Inspektori Uprave za neizravno oporezivanje BiH završili su veliku kontrolu priređivača igara na sreću u kojoj su im naknadno obračunali 22,7 milijuna maraka poreza, saznaje portal Capital.

Polazna točka bila je Elektronska video lutrija (EVL) Banjaluka u većinskom vlasništvu Lutrije Republike Srpske, koja ima monopol na elektronske igre na sreću.

Podaci koji su prikupljeni prilikom kontrole tog poduzeća bili su osnova za dalji rad inspektora koji su na kraju prekontrolirali čak 71 poduzeće koje se bavi posredovanjem ili organizacijom igara na sreću.

Od ukupno obračunate sume, 10,6 milijuna KM su naknadno utvrđene porezne obveze po osnovu posredničke naknade zadržane u lancu priređivanja, dok se 11,8 milijuna KM odnosi na obračunati PDV za primljene usluge iz inozemstva.

Međutim, kako je potvrđeno Capitalu, većina postupaka je osporena od strane priređivača koji su ulagali žalbe i primjedbe, a sigurno je da će dobar dio njih tražiti sudsko odlučivanje.

Naime, firme koje su sudjelovale u lancu priređivanja zadržavale su puni iznos naknade tretirajući ga kao neoporeziv jer su po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u BiH, kao i podzakonskim aktom, igre na sreću su oslobođene od plaćanja PDV-a.

“Međutim, u kontrolama je utvrđeno da većina tih obveznika nisu bili neposredni nositelji odobrenja za priređivanje, a predmetno oslobađanje se isključivo odnosi na organizatore koji za tu djelatnost imaju odobrenje nadležnog organa i obuhvaćaju samo promete usluga koje su povezane sa djelatnošću igara na sreću”, kazali su iz UNO BiH u odgovoru.

Zbog takvog pogrešnog stava, dodaju oni, pojedina poduzeća se nisu ni registrirala u sustav PDV-a, nisu obračunavali, niti plaćali PDV

Prema tumačenju iz UNO BiH svaki drugi vid angažmana u ovoj djelatnosti, poput posredništva između onog tko ima odobrenje za priređivanje i onog tko krajnjem korisniku pruža određenu vrstu igre, ne može biti oslobođen od plaćanja PDV-a.

Također, usluge koje nemaju karakter igara na sreću kao što je naprimjer nabavka radi dalje prodaje kockarskih aparata ne mogu se osloboditi plaćanja poreza.

Iz UNO BiH kažu da su priređivači koji su angažirali neko poduzeće u inozemstvu za određenu uslugu također bili u obavezi da obračunaju prijavu i plate PDV na jedinstveni račun, što se, kako je utvrđeno kontrolom, nije radilo.

“U kontrolama je utvrđeno da većina obveznika nije obračunavala, ni plaćala PDV na primljene ino usluge”, navode u UNO BiH.

Inače, postojao je i dio poduzeća, doduše manji, koja su radila u skladu sa zakonom i propisima. Riječ je o gospodarstvenicima koji su bili se bavili uglavnom ugostiteljstvom i kod kojih nisu utvrđeni značajniji iznosi dodatne porezne obveze.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar