VLADA HNŽ SINDIKATIMA PORUČUJE: Ne postoje uvjeti za pokretanje štrajka niti za formiranje mirovnog vijeća

VLADA HNŽ SINDIKATIMA PORUČUJE: Ne postoje uvjeti za pokretanje štrajka niti za formiranje mirovnog vijeća

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je predsjednicima Sindikata učitelja u HNŽ-u i Sindikata srednjih škola u HNŽ-u, Goranu Miličeviću i Josipu Miliću, uputila odgovore na njihove prijedloge za mirnim rješavanjem kolektivnoga radnog spora, zaprimljene 26. lipnja 2024. godine.

U službenom odgovoru Vlade HNŽ tako stoji:

“Vašim aktom od 25. lipnja 2024. godine, obratili ste se s prijedlogom za mirnim rješavanjem kolektivnoga radnog spora, istaknuvši određeno nezadovoljstvo socijalno- materijalnim statusom svojih članova, te predložili člana mirovnoga vijeća u ime Sindikata.

Zahtjevi koje ste naveli u dopisu dijelom se odnose i na prava koja su utvrđena Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ, pa Vas podsjećamo na sljedeće:

Isplata plaće vrši se sukladno odredbama članka 26. Kolektivnoga ugovora koji propisuje da osnovnu plaću radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova pomnožen s utvrđenom osnovicom za osnovnu plaću. Člankom 27. istoga propisano je da osnovicu za obračun osnovne plaće utvrđuje Vlada i ista je za sve korisnike Proračuna.

Stavkom (2). tog članka propisano je da se najniža plaća radnika u srednjim školama utvrđuje u iznosu od 50- 70 posto prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu. Naprijed navedene odredbe Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti poštuje.

Člankom 29. Kolektivnoga ugovora propisano je da Odluku o koeficijentima složenosti poslova, uz mišljenje Sindikata, donosi Vlada. Odlukom Vlade HNŽ/K, broj: 01-1-02-1264/23 od 4. svibnja 2023. godine, utvrđeni su koeficijenti za plaće uposlenih u srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanske županije.

Člankom 40. stavak (2). Kolektivnoga ugovora propisano je da se radniku isplaćuje naknada u dnevnom iznosu od 1posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Poradi poštivanja Kolektivnoga ugovora, Vlada HNŽ je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok u 2024. godini svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ.

Kao polazni podatak uzet je iznos od 1.329,00 KM koji predstavlja prosjek neto plaća u FBiH za prva tri mjeseca u 2024. godini. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije će, na prijedlog Ministarstva financija, vršiti tromjesečno usklađivanje visine naknade za topli obrok sukladno statističkim podacima.

Što se tiče problematiziranja pitanja povećanja plaće mentora i savjetnika istaknutog u Vašem dopisu, podsjećamo Vas i na to kako je člankom 25. Kolektivnog ugovora propisano da se promoviranim mentorima i promoviranim savjetnicima umanjuje nastavna norma.

Također, isplata otpremnine prilikom odlaska u mirovinu vrši se sukladno članku 38. Kolektivnoga ugovora, koji propisuje da radnik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu kako je to definirano u važećoj Uredbi Vlade o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće.

Obveza poslodavca da u skladu sa svojim mogućnostima osigura provedbu obveznog, zakonom predviđenog sistematskog pregleda jednom u pet godina, u skladu s preporukama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, propisana je člankom 23. Kolektivnoga ugovora, a imajući u vidu nadnevak njegova potpisivanja i stupanja na snagu, razvidno je kako se ne može smatrati da Vlada ovu obvezu nije izvršila.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, kao poslodavac, opredijeljena za stvaranje dostojanstvenih radnih uvjeta svih djelatnika, u skladu s važećim zakonskim propisima i proračunskim mogućnostima.

Smatramo kako u ovom trenutku ne postoje uvjeti za pokretanje štrajka niti za pokretanje procedure za formiranjem mirovnoga vijeća sukladno važećem Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl. novine FBiH”, broj: 49/21) i Zakonu o štrajku, zbog toga što Vlada HNŽ ispunjava svoje obveze iz važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ.

Prije poduzimanja bilo kakvih daljnjih koraka i donošenja odluka, molimo da nam dostavite Vaš stav vezano za važeći Kolektivni ugovor u smislu njegova važenja odnosno raskidanja (otkazivanja) i otpočinjanja pregovora radi donošenja novoga.

Razumijemo Vašu opredijeljenost i zalaganje da svojim članovima osigurate što bolji životni standard, ali smo uvjereni kako je odgovorna politika i zalaganje svih socijalnih partnera jedini alat za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva i rješavanje spornih pitanja”, piše u dokumentu koji potpisuju predsjednica Vlade HNŽ Marija Buhač i ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta Adnan Velagić.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar