“Vodogorad” kroz projekt formiranja zelenih otoka pribavlja 100 kontejnera i 50 boksova za karton

“Vodogorad” kroz projekt formiranja zelenih otoka pribavlja 100 kontejnera i 50 boksova za karton

Javnom kumunalnom poduzeću “Vodograd” danas je isporučena posljednja pošiljka kontejnera u sklopu projekta “Formiranje zelenih otoka radi selekcije otpada na mjestu nastanka“, a kojim je planirana nabavka 100 kontejnera i 50 boksova za karton.

Ovaj projekt realizira “Vodograd” uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a njime se planira uspostaviti razdvojeno prikupljanje otpada na 50 lokacija na kojima će biti postavljen po jedan kontejner za ambalažni otpada, jedan za organski (miješani) i jedan za karton i najlon. Na ovaj način se postiže bolja kvaliteta i iskoristivost otpada.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar