Zamjenik ministra se vozao po Zvornik, a tvrdio da je na poslu u Sarajevu

Zamjenik ministra se vozao po Zvornik, a tvrdio da je na poslu u Sarajevu

Državni revizori utvrdili su nepravilnosti u načinu rada i trošenja novca Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Jedan od primjera koji oslikava stanje jeste da su se tadašnji zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine i njegov vozač, prema putnom nalogu, vozili po Zvorniku, a po šiht listi su u to vrijeme bili u Sarajevu.

“Postupcima revizije konstatirali smo da je prisutna neusklađenost podataka navedenih u nalogu za vozilo, evidenciji o prisustvu na poslu za zamjenika ministra i vozača zamjenika ministra. Naime, uvidom u evidencije o prisustvu na poslu (šiht liste) konstatirano je da se za određeni dio mjeseca evidentira prisustvo na poslu (sjedište Ministarstva), a u putnom nalogu za upotrebu službenog vozila se navodi relacija Zvornik-loko, koja ne odgovora mjestu rada”, piše u revizorskom izvještaju.

Ono što je ovdje problem je taj da zamjenik ministra ostvaruje pravo na naknadu za odvojeni život i smještaj zbog boravka u mjestu rada, a to je Sarajevo, dok se istovremeno nalazi u Zvorniku.

“S obzirom na to da zamjenik ministra ostvaruje pravo na naknadu za odvojeni život i smještaj zbog boravka u mjestu rada (sjedište Ministarstva u Sarajevu), te se zbog spomenute neusklađenosti na pravilan način ne primjenjuje ni Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje. Posljedica navedenog može biti nenamjenska upotreba sredstava”, dodaju revizori.

Zamjenik ministra civilnih poslova BiH u prošlom mandatu bio je Siniša Ilić.

Stimulacije bez obrazloženja

Osim ovoga, revizija je utvrdila nepravilnosti i nedostatke kod isplata stimulacija zaposlenima.

Tako je utvrđeno da je tadašnja ministrica Ankica Gudeljević samo jednim rješenjem, i to donesenim krajem prosinca 2022. godine, stimulirala 63 zaposlena sa ukupno 26.200 KM, odnosno od 200 KM do 600 KM po zaposlenom. Nije dala obrazloženja iz kojih bi se mogla utvrditi konkretna osnova za isplatu stimulacija.

Reviziji je bilo sporno i način na koji su sufinancirani određeni projekti. Između ostalog je bilo sporno što su značajnija sredstva dodjeljivana za projekte koji su već okončani, dakle retroaktivno.

“Značajnija sredstva su odobrena za sufinanciranje projekata institucija kulture u BiH (oko tri miljuna KM), sufinanciranje sportskih manifestacija (oko 1,3 miljuna KM), programi pripreme projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 (444.000 KM), sufinanciranje projekata međunarodne kulturne suradnje (390.000 KM) “, pišu revizori.

Retroaktivna sufinanciranja projekata

Nadalje su pojasnili da su korisnici bili u obvezi u roku od godinu dostaviti izvještaje i o namjenskom utrošku, ali da je taj rok nerealan jer su projekti uglavnom okončani prije potpisivanja ugovora.

“Procesom revizije uočeno je da se značajna sredstva dodjeljuju za financiranje projekata koji su već okončani, pa se postavlja pitanje je li ovakav način postupanja narušava osnovno načelo sufinanciranja. S obzirom na to da korisnik grant sredstava, u periodu organiziranja projekta/manifestacije nije imao sredstva institucija BiH na raspolaganju, naknadna dodjela sredstava suštinski predstavlja refundaciju troškova po tom projektu” istakli su u Uredu za reviziju institucija BiH.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing