ZAPEČAĆEN “NIČIJI” TRAFO: Više gradskih i županijskih inspektora obišlo priključne objekte solarnih investitora

ZAPEČAĆEN “NIČIJI” TRAFO: Više gradskih i županijskih inspektora obišlo priključne objekte solarnih investitora

Solarno megalomanska priča oko Mostara ovih dana dobiva novi epilog. Tragom prijava građana na teren su izašle mnoge inspekcije, te zapečatile trafostanicu na Međinama. 

HNŽ-ova inspekcija i jučer je izlazila na teren, ne samo građevinska, nego i vodna, a u kontekstu utjecaja gradnje na vode. Na licu mjestu su, potvrđuje nam mještanin i aktivist iz Pologa Armin Dubljević bili građevinski i urbanistički inspektor HNŽ-a koji su potvrdili kako su zapečatili objekat.

Mještani zovu inspekcije

Uz županijsku, na teren je izlazila i gradska inspekcija.

Naime, Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, zaprimila je dana 16. 4. 2024. pismeni zahtjev potpisan od strane ‘predstavnika neformalne grupe mještana Međine’ za inspekcijski nadzor u predmetu izgradnje građevinskog objekta na dijelu parcele označene kao k.č. broj 6679/x k.o. Polog.  Mještani izražavaju sumnju da je riječ o objektu trafostanice koja se gradi na državnom zemljištu na parceli koja je u naravi pašnjak, te također da su vlastitim provjerama došli do saznanja kako predmetni objekta nije ucrtan u prostornom planu HNK/Ž niti Grada Mostara. Od gradske urbanističko-građevinske inspekcije traže poduzimanje inspekcijskog nadzora, donošenje mjera zabrane izvođenja radova i informaciju o poduzetim mjerama i radnjama.

„Postupajući po zahtjevu a shodno nadležnosti i obujmu svojih ovlasti, urbanističko građevinska inspekcija je izašla na lokaciju i utvrdila kako je već u momentu nadzora predmetni građevinski objekt zapečaćen. Daljnjim ispitivanjem činjenica, utvrđeno je da se radi o objektu iz kategorije “energetske građevine-elektrane, ukupne instalirane snage preko 5 MW, što shodno uredbi o građevinama, odnosno zahvatima u prostoru od značaja za županiju nije u nadležnosti lokalne jedinice samouprave, odnosno Grada Mostara. Za objekte definirane Uredbom, dokumente građenja (urbanističke suglasnosti, građevinska i upotrebna dozvola) donosi Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline HNK/Ž. Daljnjim prikupljanjem činjenica, urbanističko-građevinski inspektor Grada Mostara utvrdio je da je predmetni objekt zapečaćen od strane nadležne inspekcije HNK/Ž“, potvrdila je za naš portal voditeljica službe za inspekcijske poslove u Gradu Mostaru Jesenka Mahinić.

Negiraju da su gradili

Zanimljivo je da gradska urbanističko-građevinska inspekcija nije mogla utvrditi tko je investitor predmetnog objekta, obzirom da osobe s kojima je uspostavljen kontakt negirale su povezanost s predmetnom izgradnjom, a što su nam također potvrdili iz inspekcije.

Podsjetimo, niti jedna veća Fotonaponska elektrana, odnosno velika solarna elektrana s područja Mostara još nije priključena na elektrodistributivnu mrežu. Među njima su i velike solarne investicije Zdravka Mamića.

Glavni razlog za to je činjenica da u blizini tih solara, primjerice na Međinama, Pologu, Prigrađanima, na Planinici, Raškoj Gori, Krivodolu i Kozicama nema izgrađene infrastrukture, odnosno trafostanica potrebnih za priključenje na mrežu.

https://www.hercegovina.info/vijesti/istrazili-smo/primjer-mamiceve-trafostanice-solarni-tajkuni-vrse-pritisak-da-se-mijenja-prostorni-plan-hnz/223185/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar