Finci izumili novi sport

Finci izumili novi sport

iFnci su jedna od nacija koji strogo izbjegavaju okupljanja i zatvorene prostore u doba pandemije, ali zbog toga nisu napustili zdrave navike nego su našli nove načine da ih upražnjavaju. Jedan od “sportova” koji su uveli u svoju svakodnevnicu je trčanje, ali na malo neobičan način – u vunenim čarapama….

Pročitajte više