Obljetnica smrti fra Pave Kudića, 5. svibnja 1941. – 29. lipnja 1989.

Obljetnica smrti fra Pave Kudića, 5. svibnja 1941. – 29. lipnja 1989.

Fra Pavo, sin Ivice i Danice Kudić-Šarić r. Dedić rođen je 5. svibnja 1941. na Gmićima, pored Prozora. Osnovnu školu završio je u Prozoru (1948. – 1956.), a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1956. – 1960.). Kao redovan student Franjevačke teologije u Sarajevu završio je deset semestara (1961. – 1966.)….

Pročitajte više