Fra Eduard Žilić

Fra Eduard Žilić

Fra Eduard Žilić je rođen u Proslapu 4. svibnja 1905. godine. Bogoslo­vi­ju je završio u Parizu, gdje je doktorirao iz dogmatike. U Parizu je ređen za svećenika 25. rujna 1927. Bio je profesor bogoslovije u Sara­jevu, gdje je preuzeo uređivanje Kalendara sv. Ante 1930. godine, a od 1932. godi­ne uređuje…

Pročitajte više