Općina Prozor-Rama daje novčanu naknadu za djecu upisanu u prvi razred

Općina Prozor-Rama daje novčanu naknadu za djecu upisanu u prvi razred

Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj 31. siječnja 2023. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor-Rama.  Utvrđuje se visina novčane naknade za djecu koja su upisana u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor-Rama u iznosu od…

Pročitajte više