Pravilna rezidba voćaka: pratite uzgojni oblik i dobit ćete plodno stablo

Pravilna rezidba voćaka: pratite uzgojni oblik i dobit ćete plodno stablo

Rezidbom se povećava rodnost i kvaliteta plodova, a i sama berba je olakšana. No, pogrešnom rezidbom može doći do neželjenih posljedica. Orezivanje voćaka važan je posao jer se njime povećava rodnost i kvaliteta plodova, a i sama berba je olakšana. No, pogrešnom rezidbom može doći do neželjenih posljedica, stoga je Savjetodavna…

Pročitajte više