Dokumentirana svjedočanstva (III. dio)

Dokumentirana svjedočanstva (III. dio)

Slijedeći biskup koji je 1768. godine pohodio župu Rama bio je fra Marijan Bogdanović. Propagandi u Rim poslao je 20. ožujka 1769. godine izvješće o kanonskom pohodu „Otomanskoj Bosni“ od 27. svibnja do 9. prosinca 1768. godine. Prema izvještaju župa Rama imala je 12 naseljenih mjesta sa 102 katoličke obitelji, 985 katolika, odnosno 628 odraslih i 357 maloljetne djece. Donosimo popis mjesta i obitelji župe Rama s brojem odraslih osoba iznad 11 odnosno 12 godina, koja su se pričešćivala, i brojem djece ispod 11 odnosno 12 godina, koja se nisu pričešćivala.

 

Sovići (Sovichi)                                 odrasli             djeca

Jozip Grozničić (Grozniçich)              11                    3

Jure Rogić (Rogich)                           14                    8

Marko Ćurić (Chiurich)                      7                      7

Mijo Raičević (Raiçevich)                   3                      5

Grga Raičević (Raiçevich)                   2                      2

Petar Cvitković (Zvitkovich)                4                      3

Stipan Cvitković (Zvitkovich)              6                      4

Matija Kolaković (Kolakovich)            5                      4

Martin Ripić (Rippich)                        10                    3

Ukupno:          62                    39

 

Doljani (Doglane)

Ilija Stipanović (Stipanovich)            6                      4

Toma Stipanović (Stipanovich)         5                      4

Ivan Stuparević (Stuparevich)           6                      2

Marko Stuparević (Stuparevich)        6                      2

Petar Stuparević (Stuparevich)          7                      –

Ivan Stuparević (Stuparevich)           4                      1

Ukupno:          34                    13

 

Trišćani (Trischiani)

Jure Topić (Topich)                            17                    2

Petar Radić (Radich)                          4                      4

Marko Kovačević (Covaçevich)        6                      –

Toma Martinović (Martinovich)        9                      3

Ana Šimunović (Simunovich)            7                      5

Ukupno:          43                    14

 

Jaklići (Jaglichi)

Toma Maić (Maich)                            13                    2

Pavao Maić (Maich)                           7                      4

Lovro Maić (Maich)                           7                      6

Jozip Maić (Maich)                             7                      8

Matija Žuljević (Xuglievich)              3                      6

Andrija Maić (Maich)                         5                      4

Mijo Maić (Maich)                             6                      8

Marko Babić (Babich)                        5                      4

Filip Tučić (Tuçich)                            5                      2

Luka Arbanasić (Arbanasich)            2                      1

Marko Miačević (Miaçevich)             4                      2

Petar Uzdoljak (Uzdogliak)               6                      1

Ukupno:                                            70                    48

 

Gmići (Gmichi)

Jure Žuljević (Xuglevich)                   9          5

Nikola Petrović (Petrovich)               9          9

Marko Kuzmanović (Kusmanovich)  8          7

Matija Žuljević (Xuglevich)               3          4

Manda Žuljević (Xuglevich)              4          5

Nikola Ćurić (Chiurich)                     3          2

Ivan Brezimenčić (Brezimençich)      3          3

Stipan Petrović (Petrovich)                2          –

Ilija Petrović (Petrovich)                    11        4

Ukupno:          52        39

 

Proslap (Proslap)

Luka Kuraić (Kuraich)                       13        7

Matija Mrižić (Mrixich)                     4          3

Ivan Dronjić (Drognich)                    7          3

Anton Mrižić (Mrixich)                      3          2

Jure Mrenić (Mrenich)                       4          –

Luka Lučić (Luçich)                          10        7

Mijo Turkić (Turkich)                        2          –

Ivan Lović (Lovich)                           2          3

Ilija Nikolić (Nicolich)                       4          1

Tadija Nikolić (Nikolich)                   4          2

Ivan Milas (Milas)                              4          3

Ana Perukić (Perukich)                      3          –

Pavao Milas (Milas)                            3          1

Jure Tadić (Tadich)                            5          1

Luka Kvasinich (Kvasinich)              8          1

Ukupno:          76        34

 

Kovačevo Polje (Covaçevopoglie)

Frano Franić (Franich)                       12        8

Marko Banović (Banovich)                2          –

Lucija Banović (Banovich)                3          2

Ukupno:                                           17        10

Ploča (Ploça)

Petar Kovačević (Covaçevich)          8          1

Vid Kovačević (Covaçevich)             12        6

Andrija Rašić (Rasich)                       7          2

Frano Rašić (Rasich)                          3          3

Luka Brnjić (Bargnich)                      8          4

Ivan Uložnik (Vloxnik)                      9          4

Jakov Uložnik (Vloxnik)                    6          3

Ivan Ramljak (Ramgliak)                   5          3

Luka Mišurić (Misurich)                    4          4

Ivan Jozipović (Jozipovich)               8          3

Filip Grubišić (Grubisich)                  6          5

Matija Pelić (Pelich)                           2          1

Ukupno:          61        39

Rumboci (Rumbozi)

Ilija Beškerović (Beskerovich)           11        8

Stipan Milišić (Milisich)                     15        6

Frano Milišić (Milisich)                      7          5

Ilija Novaković (Novakovich)            4          4

Petar Milišić (Milisich)                       8          –

Ana Milišić (Milisich)                          3          3

Ilija Garić (Garich)                             6          1

Pavao Garić (Garich)                          8          3

Jure Jurinović (Jurinovich)                 5           3

Ukupno:          67        33

Ravno (Ravno)

Toma Kosić (Kosich)                         10        3

Jure Malekinović (Malekinovich)      5          7

Petar Rogić (Rogich)                          3          5

Ivan Rogić (Rogich)                          2          3

Jure Keškić (Keskich)                        7          –

Mijo Tovilić (Tovilich)                       5          3

Vid Tovilić (Tovilich)                         4          2

Ivan Ramljak (Ramgliak)                   5          3

Luka Mišurić (Misurich)                    4          4

Ivan Jozipović (Jozipovich)               8          3

Filip Grubišić (Grubisich)                  6          5

Matija Pelić (Pelich)                           2          1

Ukupno:          61        39

Podbor (Podbor)

Matija Jeličić (Jeliçich)                       10        9

Marko Kuraić (Kuraich)                     2          –

Luka Kičaić (Kiçaich)                        12        9

Manda Jeličić (Jeliçich)                      4          2

Grga Jeličić (Jeliçich)                         8          3

Toma Grubišić (Grubisich)                 4          4

Grga Grubišić (Grubisich)                  2          2

Petar Grubišić (Grubisich)                 5          3

Luka Grubišić (Grubisich)          3        4

Ukupno:          50        36

 

Uzdol (Uzdo)

Martin Šunjić (Sugnich)                     12        9

Luka Omuzenović (Omuzenovich)    6          1

Stanislav Ćubelić (Chiubelich)          5          2

Ivan Krešić (Kresich)                         2          2

Mijo Brezkućić (Brezkuchich)             4          4

Jozip Čumurević (Çumurevich)         14        7

Ukupno:          43        25

 

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar