FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA: Zabrana plovidbe na plovnom putu Ramskog jezera

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA: Zabrana plovidbe na plovnom putu Ramskog jezera

Veslački klub “Rama” i Općina Prozor-Rama podnijeli su zahtjev Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija-Kapetaniji unutrašnje plovidbe-prometa u kojem traže da se izda suglasnost za održavanje XII. Tradicionalne veslačke regate “Lake to lake” koja će se održati u nedjelju,23. lipnja 2024. godine, na Ramskom jezeru. 

Nadležna Kapetanija unutrašnje plovidbe-prometa ovom je prigodom izdala odobrenje za vrijeme održavanja sportske priredbe-natjecanja, u kome određuje nautičko-tehničke mjere sigurnosti plovidbe za vrijeme održavanja natjecanja.

“ZA VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA U OKVIRU XII. TRADICIONALNE VESLAČKE REGATE ‘LAKE TO LAKE’ 23. LIPNJA 2024. GODINE, ZABRANJUJE SE IZVOĐENJE SVIH PLOVIDBENIH I DRUGIH AKTIVNOSTI NA PLOVNOM PUTU RAMSKOG JEZERA KOJE BI MOGLE OMETATI REGATU, A SAMIM TIM I UGROZITI SIGURNOST NATJECATELJA”, stoji u Rješenju Kapetanije.

Kapetanija unutrašnje plovidbe-prometa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je razmatrala zahtjev i na osnovu navedenog je našla zahtjev opravdan te odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar