Građani Kreševa ponovno pozivaju Ministarstvo gospodarstva i Vladu Srednjobosanske županije da raskinu ugovor za kamenolom zbog nepoštivanja zakona i Ugovora

Građani Kreševa ponovno pozivaju Ministarstvo gospodarstva i Vladu Srednjobosanske županije da raskinu ugovor za kamenolom zbog nepoštivanja zakona i Ugovora

Predstavnici Kreševskog građanskog pokreta su, simbolično u mjesecu kada se obilježava Međunarodni dan rijeka i Svjetski dan voda, podsjetili javnost da zbog kamenoloma u naselju Bjelovići u Kreševu, građanima prijeti nova ekološka katastrofa.

Iz pokreta pozivaju Ministarstvo gospodarstva i Vladu SBŽ da raskinu koncesijske ugovore za kamenolome Rastovice i Krčevine u Kreševu zbog postupanja koje nije u skladu za zakonom i situacija u kojima i sam zakon nalaže raskid koncesije.

Građani ističu da je upravo za taj kamenolom na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdato Rješenje kojim se „zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita”, ali se i nakon četiri (4) prekršajna naloga zbog toga, nastavljalo sa ispuštanjem mulja u rijeku Kreševčicu.

Dodatno, zbog brojnih nepravilnosti, je u nekoliko navrata kamenolom bio privremeno zatvoren od strane nadležnih županijskih i federalnih inspekcija, a posljednji put je to bilo početkom listopada 2022. godine kada je federalni vodni inspektor zapečatio kamenolom zbog neposjedovanja vodne dozvole

“Naša borba traje već godinama i koristimo i ovu priliku da pozovemo odgovorne, Vladu SBK i resorno Ministarstvo, inspekcijske organe i nadležno Tužilaštvo da što prije reaguju i zaustave nezakonite radove koji nam ugrožavaju zrak i vodu. Podsjećamo da investitor i vlasnik kamenoloma Rastovice i Krčevine u Kreševu ne poštuje odredbe iz koncesionog ugovora zbog čega smatramo da je potrebno da resorno ministarstvo i Vlada SBK pod hitno reaguju i raskinu koncesioni ugovor i na taj način zaštite građane”, ističu predstavnici Kreševskog građanskog pokreta.

“Naime, koncesioni ugovor za kamenolom u Kreševu se ne poštuje o čemu govori činjenica da nije izvršena zaštita izvorišta pitke vode kao ni zaštita privatne imovine mještana. Osim toga, Ministarstvo privrede SBK ima potraživanje od ove firme za koncesiju u iznosu preko 177.000 KM, tri godine koncesionar ne plaća naknade, čime je prekršena odredba Ugovora o koncesiji. Naime, prema Ugovoru o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine, koncesionar je dužan da plaća naknadu za korištenje koncesije na način i u rokovima koji su propisani ugovorom. Posebno ističemo i da sam Zakon nalaže da ukoliko se ne poštuje koncesioni ugovor, ministarstvo isti treba da raskine“, zaključili su predstavnici KGP-a.

U konačnici, predstavnici Kreševskog građanskog pokreta poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i da će iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi se riješila sporna pitanja i raskinuo koncesion ugovor koji se ne poštuje te konačno zaštitili zdravlje i život građana.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar