Javni oglas za prijem volontera Ujedinjenih naroda u zajednici općine Prozor-Rama

Javni oglas za prijem volontera Ujedinjenih naroda u zajednici općine Prozor-Rama

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljuje Javni oglas za prijem mlade osobe u Općini Prozor-Rama. Pozivaju se mlade osobe od 18 do 30 godina starosti, koje su nastanjene na području Općine Prozor-Rama, a koje ispunjavaju uvijete iz oglasa da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 2. 3. 2023. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu slati na [email protected].

Odabrana osoba će u prostorijama Općine, sa dogovorenim radnim vremenom, pružati podršku predstavniku/ci općinske uprave u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u provedbi aktivnosti na nivou Općine.

Ovo je odlična prilika za sve zainteresirane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u rad općinske uprave kako bi stekli radno iskustvo u trajanju od šest mjeseci.

Za angažman je predviđena odgovarajuća naknada

Osim toga, odabrana mlada osoba će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Potvrda o stažiranju/radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija), preko čijeg modaliteta se vrši angažman.

Javni_oglas_za_UNV_Prozor_Rama

Foto: Ilustracija

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing