Mostaru 2.400.000 KM, a ostalim općinama iz Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a 0 KM

Mostaru 2.400.000 KM, a ostalim općinama iz Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a 0 KM

Prema Fondu za zaštitu okoliša HNŽ-a čiji je direktor već odavno “poznati” Niko Marušić u ovoj županiji je samo jedan grad odnosno općina.

TVORNICA RAJČICE U KRUŠEVU: Direktor Marušić nabacivao posao poduzetniku Marušiću

U financijskom planu za 2023. godinu planirana su sredstva “Tekući transferi gradovima – projekt Grada mostara  za zbrinjavanje otpadnih voda na deponiji” u iznosu od 2 milijuna i 400 tisuća KM. Iako ovoj županiji pripada još osam općina i gradova kao da oni ne postoje za Marušićev Fond.

 

 

Inače Marušić unutar Fonda raspolaže s tekućim transferom u iznosu od 4.371.000 KM.

 

Dobar dio novca u Fond slijeva se iz svih općina i gradova i to u iznosu od 1.350.000 KM od “Posebnih naknada za okoliš koje plaćaju pravne i fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila”. Vlasnici automobila iz svih općina i gradova županije plaćaju a novci odlaze u Mostar i na raspolaganje za tekuće transfere Niki Marušiću vlasniku čuvene “Marinade”.

Općina Prozor-Rama je prva u Bosni i Hercegovini koja je intenzivno poradila na zaštiti okoliša ne samo dobrom regulacijom odvoza smeća nego i izgradnjom Ekoparka u kojem već funkcionira sortirnica otpada, kompostana je pri samom kraju, a tu će biti još i kolektor otpadnih voda. Iako građani općine Prozor-Rama sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša HNŽ-a kroz registraciju motornih vozila, njih nije mogla pripasti potpora za izgradnju jednog suvremenog Ekoparka.

EKO PARK: Uređenje platoa

Ovo je samo još jedan primjer odnosa drugih razina vlasti prema općini Prozor-Rama i njezinim stanovnicima.

Hrvatska je vratila krumpir iz Mostara pun kadmija

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar