• Na prijedlog načelnika Ivančevića OV Prozor-Rama donijelo Odluku o naknadi za novorođenu djecu i do 2.000 KM
  • Na prijedlog načelnika Ivančevića OV Prozor-Rama donijelo Odluku o naknadi za novorođenu djecu i do 2.000 KM
  • Na prijedlog načelnika Ivančevića OV Prozor-Rama donijelo Odluku o naknadi za novorođenu djecu i do 2.000 KM
  • Na prijedlog načelnika Ivančevića OV Prozor-Rama donijelo Odluku o naknadi za novorođenu djecu i do 2.000 KM

Na prijedlog načelnika Ivančevića OV Prozor-Rama donijelo Odluku o naknadi za novorođenu djecu i do 2.000 KM

Na prijedlog načelnika općine Prozor-Rama dr. Joze Ivančevića, Općinsko vijeće je usvojilo Odluku  o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2020.godinu, kojom će za prvo dijete biti isplaćeno 1.000 KM, drugo 1.500 KM, a za treće i svako slijedeće 2.000 KM.

  • Na 35. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama koja je održana 28. siječnja 2020. godine  raspravljalo se o:
  • Prijedlogu  Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2020.godinu,
  • Prijedlogu Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020.godinu,
  • Prijedlogu  Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor – Rama za (prethodnu) 2019.godinu,
  • Prijedlogu Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2020.godinu,
  • Prijedlog u Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje katastarske općine Gmići,
  • I o informaciji o stipendiranju studenata za 2018/2019. godinu.

Posebnu pozornost zavrijedilo je donošenje Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2020. godinu kojom će za prvo dijete biti isplaćeno 1.000 KM, drugo 1.500 KM, a za treće i svako slijedeće 2.000 KM. Ovaj prijedlog je iznio i obrazložio načelnik Ivačević.  Prema staroj Odluci iznosi za prvo, drugo, treće, te svako slijedeće novorođeno dijete iznosili su 500 KM, 700 KM,  i 1.000 KM.

Poslušajte cjelovito izvješće s ove sjednice:

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar