Nacrt Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 14. Zakona o komunalnoj djelatnosti („Narodne novine HNŽ", broj 4/04) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama, Prečišćeni tekst -(„Službeni glasnik općine Prozor-Rama" broj:3/01), Općinsko vijeće općine Prozor-Rama na sjednici održanoj __________2014. godine donosi:
O D L U K U
o komunalnom redu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom definira se održavanje komunalnog reda i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Prozor-Rama, a naročito u oblasti uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina sakupljanje, odvoz i postupanje sa smećem i drugim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje bespravno postavljenih predmeta na javnim i drugim površinama, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe za povredu ponašanja defininirano ovom Odlukom.

 
Nacrt Odluke o komunalnom redu možete pogledati OVDJE !

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing