Najava: 24. sjednica Općinskog vijeća Prozor Rama

Najava: 24. sjednica Općinskog vijeća Prozor Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  24 . (dvadesetčetvrtu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati u utorak, 07. 04. 2015. godine u dvorani za sastanke HE Rama u Prozoru s početkom rada u 9 sati.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 

D N E V N I      R E D
 
1.       Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mjesnih zajednica (rasprava završena – samo izjašnjavanje),
3.       Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4.       Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za 01.01. – 31.12.2014.godine, sa izvješćem o korištenju sredstava rezerve,
5.       Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2014. godinu,
6.       Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2013.godini,
a)    Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
b)    Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina,
c)    Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
 
7.       Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u službama uz upravu Prozor – Rama u 2014.godini,
8.       Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2014.godini,
9.       Davanje suglasnosti na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu,
10.    Informacija o stanju sigurnosti na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2014.godine, sa podatcima o građanskim stanjima,
11.    Pitanja i Inicijative vijećnika.

 
 

                  PREDSJEDNIK
                      Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar