Ne može se registrirati strane poslovnice jer Federacija BiH 
nema softver za registraciju

Ne može se registrirati strane poslovnice jer Federacija BiH 
nema softver za registraciju

Iako je stranim pravnim osobama u Federaciji BiH zakonski omogućena registracija poslovnih jedinica, podružnica one ipak nisu to u stanju napraviti jer još nije uveden softverski sustav preko kojeg bi se omogućila takva registracija. Naime, Zakon o gospodarskim društvima iz 2015. godine i Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH sadrže odredbe koje omogućavaju stranim pravnim osobama osnivanje podružnica na području FBiH, piše Večernji list BiH. Međutim, kako ističu strani investitori, u praksi je navedeno neizvodivo uslijed nepostojanja odgovarajuće tehničke strukture (npr. softverske potpore sustava, obrazaca za prijavu za registraciju…)

Zahtjevi stranih investitora

Vijeće stranih investitora traži od vlasti u Federaciji BiH uvođenje potrebnog softverskoga sustava koji bi omogućio registraciju podružnica stranih pravnih osoba te usvajanje obrasca za podnošenje prijave za registraciju. Od vlasti u Republici Srpskoj traže da se brišu uvjeti po kojima osoba ovlaštena za zastupanje poslovnice inozemne tvrtke mora imati potvrdu o odobrenom boravku u BiH. Još prije četiri godine “platformaška” Vlada u Federaciji BiH odlučila je da je razdoblje od 30 dana krajnji rok po kojem će u budućnosti svaki strani investitor moći registrirati tvrtku na prostoru Federacije BiH. Ako bilo koji pravni subjekt ili institut vlasti stranom ulagaču ne da svoje mišljenje o ponuđenoj registraciji tvrtke, po novom dopunjenom Zakonu o stranim ulaganjima tvrtka se po automatizmu smatra registriranom. Na ovaj način i vlada i oba doma Parlamenta Federacije BiH nastoje poboljšati investicijsku klimu u ovom dijelu BiH i maksimalno skratiti proceduru pri ostvarenju inozemnih ulaganja. Spomenutim zakonom ukidaju se “segregacijske odredbe” na način da strani ulagač može osnovati gospodarsko društvo u Federaciji BiH pod istim uvjetima koji vrijede za domaće ulagače sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

Pravni položaj

“U smislu ovog zakona ‘osnivačko pravo stranih osoba’ uključuje pravo osnivanja i upravljanja gospodarskim društvima pod uvjetima koji vrijede za domaće ulagače. Bilo kakva naknadno uvedena ograničenja na osnivačka prava stranih osoba, koja su u suprotnosti ovom zakonu, ne proizvode pravne posljedice”, stoji u zakonu. Po novom pravilniku o stranim ulaganjima, “pravne osobe u vlasništvu stranog ulagača imaju ista prava, obveze i odgovornosti kao i pravne osobe koje su u potpunom vlasništvu domaćih pravnih ili fizičkih osoba. Pravni položaj, prava, obveze i odgovornosti dijelova stranih privatnih osoba i stranih fizičkih osoba koje poduzimaju poslovne aktivnosti u Federaciji BiH regulirat će se posebnim zakonima. Strani ulagači imaju jednaka vlasnička prava na nekretninama kao domaće pravne ili fizičke osobe”.

No, zakonski je sve odobreno, ali tehnički to nije izvodivo jer nema novca za potrebnu nabavu softvera u koji bi se upisali podaci o vlasniku te o inozemnoj tvrtki, točnije njezinoj poslovnici koju otvara na prostoru Federacije BiH.

 Vecernji.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar