• Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…
 • Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…

Općinsko vijeće održalo 32. sjednicu, rasprava o Proračunu, pričuvi, Školskim odborima, koncesijama za solare…

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 32. sjednicu u vijećnici Općine Prozor-Rama danas, 28. rujna 2023. godine. Nakon što je vijeće usvojilo Dnevni red i osvrnulo se na Izvadak iz zapisnika s protekle sjednice, prešlo se na drugu točku dnevnog reda, a to je bila Prijedlog Odluke o produljenju roka važenja detaljne planske dokumentacije na području općine Prozor – Rama (Prostorni plan općine Prozor – Rama).

Ovom Odlukom se produljuje važenje Prostornog plana općine Prozor-Rama. Produljenje roka važenja na period od pet godina  odnosi se na ranije donesenu odluku koja je važila od 2010. do 2020. godine.

Za Prijedlog Odluke vijećnici su glasovali s 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV te 5 glasova SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljeno i Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za razdoblje 1.1. do 30.6. 2023.godine i Izvješće o korištenju sredstava pričuve za 1.1. do 30.6. 2023.godine.

Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 26.118.300,00 KM, od čega je do 30.6. 2023. godine ostvareno 8.322.215,00 KM odnosno 31,86%.

 • Porezni prihodi su planirani 3.480.200,00 KM, a ostvareni su u iznosu 1.600.354,00 KM što je 45,98 % u odnosu na planirano.
 • Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 19.651.100,00 KM, a ostvareni su 5.892.129,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 29,98 %.
 • Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 1.030.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 744.891,00 KM što je 72,32 %.
 • Primici planirani su u iznosu 1.957.000,00 KM, a ostvareni 84.841,00 KM što je 4,34 % u odnosu na planirano.

Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu 26.118.300,00 KM , od čega je do 30.6. 2023. godine izvršeno 8.885.840,00 KM što je 34,02 % u odnosu na planirano.

 • Deficit iz 2022. godine iznosi 36.077,00 KM
 • Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren deficit u iznosu od 599.702,00 KM.

Kada su u pitanju korištenja pričuve, u izvješću koje je sastavni dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Prozor-Rama stoje sljedeće informacije:

Sportske manifestacije 25.690,00 KM, Grant za školstvo i stručno usavršavanje 8.500,00 KM, Potpora za izdavaštvo 6.500,00 KM, Udruge građana 19.255,83 KM, Mjesne zajednice 500,00 KM, Udruge proistekle iz rata 10.000,00 KM, Usluge popravka i održavanja vozila 2.739,00 KM, Usluge reprezentacije 11.471,98 KM, Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti 11.992,18 KM i Katastar nekretnina 13.870,00 KM. Iznos ukupno utrošenih sredstava pričuve je 110.518,99 KM.

Vijeće je Izvješća usvojilo s 12 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN.

Vijeće je u nastavku sjednice razmatralo konačne prijedloge rješenja o članovima Školskih odbora Srednje škole u Prozoru te ŠO Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci imenuju se:

 • Duje Nevistić – iz reda Osnivača
 • Marko Jeličić – iz reda Osnivača
 • Mara Anđelić – iz reda Osnivača
 • Stanko Čurčić – iz reda uposlenika u školi
 • Sonja Cvitanović – iz reda uposlenika u školi
 • Mira Faletar – iz reda uposlenika u školi
 • Ivica Faletar – iz reda roditelja
 • Andrea Burečić – iz reda roditelja
 • Marinko Cvitanović – iz reda roditelja

Za članove Školskog odbora Srednje škole Prozor imenuju se:

 • Tomislav Zane – iz reda Osnivača
 • Mile Brekalo – iz reda Osnivača
 • Irena Brekalo – iz reda uposlenika u školi
 • Mirjana Burić – iz reda uposlenika u školi
 • Marica Barešić – iz reda roditelja
 • Antonija Bešker – iz reda roditelja

Vijeće je na današnjoj sjednici raspravljalo i o davanju suglasnosti za dodjelu četiri koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti izgradnjom fotonaponskih elektrana na području općine Prozor-Rama i to:

 • GD “Pavković plastic” d.o.o. Prozor-Rama
 • GD “Eco charge” d.o.o. Prozor-Rama
 • GD “Solik” d.o.o. Prozor-Rama
 • GD “Granitex” d.o.o. Čapljina

Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama” podnijelo je Informaciju o organiziranosti i provođenju zaštite od požara na području općine Prozor-Rama.

DVD RAMA - INFORMACIJA

Posljednja točka dnevnog reda rezervirana je za pitanja i inicijative vijećnika. Načelnik je pred vijećnike donio Prijedlog Zaključa s jučerašnjeg sastanka  s Elektroprivredom HZHB, a koji se tiče definiranja uplata po dobivenim tužbama bez odlaganja i bez kamata, što bi uvelike olakšalo planiranje Proračuna Općine Prozor-Rama, kao i realizaciju kapitalnih infrastrukturnih i ostalih projekata.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar