Prijedlog o utvrđivanju granica Mjesnih zajednica na području općine Prozor-Rama

Prijedlog o utvrđivanju granica Mjesnih zajednica na području općine Prozor-Rama

Pred Općinsko vijeće Prozor-Rama je na 29. redovnoj sjednici stavljen i prijedlog o utvrđivanju granica Mjesnih zajednica na području općine. 

Zakonom o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama utvrđeno je da Općinu Prozor-Rama čine sljedeća naseljena mjesta:
Blace, Borovnica, Dobroša, Donja Vast, Donji Krančići, Donji Višnjani, Družinovići, Duge, Gmići, Gorica, Gornji Krančići, Gornji Višnjani, Gračac, Gračanica, Grevići, Heljdovi, Here, Hudutsko, Ivanci, Jaklići, Klek, Kovačevo Polje, Kozo, Kućani, Kute, Lapsunj, Lizoperci, Lug, Ljubunci, Maglice, Meopotočje, Mluša, Ometala, Orašac, Pajići, Paljike, Parcani, Paroš, Ploča, Podbor, Proslap, Prozor, Ravnica, Ripci, Rumboci, Škrobućani, Šćipe, Šćit, Šerovina, Šlimac, Tošćanica, Trišćani, Ustirama, Uzdol, Varvara i Zahum.

Nakon utvrđivanja naseljenih mjesta koja čine općinu Prozor–Rama, nužno je utvrditi i granice naseljenih mjesta

Granice naseljenih mjesta na području općine Prozor-Rama utvrđene su 1985. godine Odlukom o utvrđivanju granica mjesnih zajednica i naseljenih mjesta općine Prozor i iste su službene do danas.

U sklopu projekta Adresnog registra u HNŽ, izrađenog u sklopu CILAP projekta (švedski projekt), a u suradnji Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i CILAP projekta u BiH izvršena je analiza stanja adresnog sustava na području općine Prozor-Rama kao i analiza usklađenosti granica naseljenih mjesta sa stanjem na terenu i sa granicama katastarskih općina, a što je preduvjet za Projekt fizičkog označavanja ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica za općinu Prozor-Rama, odnosno dodjelu kućnih brojeva.

Kako bi se Projekt fizičkog označavanja naziva naselja, ulica i trgova, te označavanja zgrada brojevima uspješno proveo potrebno je uskladiti granice naseljenih mjesta sa granicama katastarskih općina, ali i sa trenutnim stanjem na terenu

Na području općine Prozor-Rama osnovane su Mjesne zajednice sa pripadajućim podružnicama, odnosno selima i naseljima:

MZ PROZOR sa sjedištem u Prozoru, a čine je: Prozor, Borovnica, Paljike, Perići, Dobroša i Blace, MZ GMIĆI sa sjedištem u Gmićima, a čine je: Gmići, Ćališi, Ometala, MZ GRAČAC sa sjedištem u Gračacu a čine je: Gračac, Meopotočje, Ravnica, Trišćani, MZ JUG sa sjedištem u Hudutskom a čine je: Hudutsko, Tošćanica, Grevići i Lizoperci, MZ RIPCI sa sjedištem u Ripcima a čine je: Ripci, Matkovići, Šćit, MZ GRAČANICA sa sjedištem u Gračanici a čine je: Gračanica,Gorica, Heljdovi, Klek, Parcani i Paroš, MZ ŠĆIPE sa sjedištem u Šćipama a čine je: Šćipe. Kute, Here, Pajići i Ivanci, MZ UZDOL sa sjedištem u Uzdolu a čine je: Uzdol, Donja Vast, Gornji Krančići, Glibe, Jurići i Ljubunci, MZ RUMBOCI sa sjedištem u Rumbocima a čine je: Rumboci, Varvara, KonjDolac i Zahum, MZ ORAŠAC sa sjedištem u Orašcu , a čine je: Orašac, Proslap, Kozo, Klanac, Maglice, MZ PODBOR sa sjedištem u Podboru a čine je: Podbor, Sopot, Ploča, Mluša, Kovačevo polje, MZ LUG sa sjedištem u Lugu a čine je: Lug, Donji i Gornji Višnjani, Šerovina, Skrobućani, Donji Krančići i Duge, MZ USTIRAMA sa sjedištem u Ustirami, a čine je: Ustirama, Neraje i Kućani, MZ JAKLIĆI sa sjedištem u Jaklićima a čine je: Jaklići, Družinovići, Lapsunj i Šlimac.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar