• Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”
  • Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”
  • Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”
  • Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”
  • Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”
  • Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”

Općina Prozor-Rama osniva Javno poduzeće “Gradska tržnica”

Općinko vijeće Prozor-Rama na redovnoj 29. sjednici je donijelo Odluku o osnivanju Javnog poduzeća “Gradska tržnica” d.o.o. Prozor-Rama.

Javno poduzeće se osniva radi obavljanja poslova organiziranja rada tržnica na području općine Prozor-Rama. Osnivač i jedini član Društva je: Općinsko Vijeće Općine Prozor-Rama.

Poduzeće ovom Odlukom obavlja djelatnost imovinom koja mu je dana na upravljanje, a koja je u cjelokupnom vlasništvu Osnivača, i sredstvima i imovinom stečenom poslovanjem u okviru registrirane djelatnosti.

JP “Gradska tržnica” tako će imati Skupštinu Društva, Upravu Društva, kao i Prava i obveze Skupštine društva i Uprave društva uređene Statutom koji će se donijeti u roku od najviše 60 dana od dana registracije društva.

U obrazloženju razloga donošenja ovakve odluke stoji: “Razlozi donošenja Odluke o osnivanju Javnog poduzeća ‘Gradska tržnica’ d.o.o. Prozor-Rama jesu u potrebi da se na području općine Prozor-Rama, u gradskom području, na zakonit i suvremen način organizira tržnica koja će biti na korist poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima iz kućne radinosti i sličnim djelatnostima, te na korist građanima-kupcima roba koje će biti ponuđene na Gradskoj tržnici.”

Odluka za cilj također ima da Gradska tržnica vlastitim sredstvima pribavlja dodatnu imovinu, a sve uz pomoć dobivenog objekta i opreme na korištenje. Sredstva bi se tako pribavljala od: vlastitih prihoda od djelatnosti iznajmljivanja prostora tržnice, vlastitih prihoda po drugim osnovama, dotacija, subvencija, donacija od strane Osnivača i drugih institucija te sredstava po projektima po javnim pozivima.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing