• Ramski trg i zgrada Kulturno-umjetničkog centra
  • Ramski trg i zgrada Kulturno-umjetničkog centra
  • Ramski trg i zgrada Kulturno-umjetničkog centra

Ramski trg i zgrada Kulturno-umjetničkog centra

Natječajni projektni zadatak je bio izraditi projekt za gradnju zgrade centra za kulturu i projekt uređenja trga. Ovaj glavni projekt je razrada natječajnog rješenja, njegova prilagodba zakonima gradnje i prostornog uređenja i projekt na osnovi kojeg će se ishoditi građevinska dozvola.

Zgrada je planirana kao poluugrađeni objekt koji se spaja na postojeću zgradu (noviju) općine. Za to područje vrijede generalni urbanistički uvjeti koji su određeni u Prostornom planu općine Prozor, ali detaljni su uvjeti određeni natječajnim idejnim rješenjem .

Postojeće stanje Zgrada se nalazi u centru grada, na križanju Ulice kralja Tomislava i Ulice Vitomira Lukića. Radi se o novoj zgradi, uredskog tipa, zgradi općine u kojoj su smješteni (prebačeni iz stare u kolovozu 2021.), administrativni prostori Općine Rama-Prozor.

Zgrada ima 4 nadzemne etaže i jednu podrumsku u kojoj je smještena garaža

Uz zgradu postoji manji uređeni prostor parkirališta i u produžetku veliki, neuređeni, posut šljunkom, prostor koji se trenutno koristi kao kombinacija parkirališta i manje tržnice s nekoliko štandova.

Od priključaka na parceli na postojeću infrastrukturu postoje svi priključci na koje bi se zgrada trebala priključiti:

– električna energija
– vodovod
– odvodnja
– telefon

Bitno je napomenuti kako uz zgradu, negdje uz koridor ulice Vitomira Lukića, postoji potok koji je smješten u umjetno ( ab) korito i koji će se trebati izmjestiti radi gradnje podzemne garaže.
Planirani zahvat obuhvaćao je zonu 4 katastarske čestice (k.č. 415/1,415/2,416 i 418, k.o. Prozor grad) koje su se objedinile u novu česticu : k.č. 415/1.

Planirano stanje

Zgrada centra za kulturu sadrži ugostiteljski objekt u prizemlju , ( gradska kavana-bar), multifunkcionalnu dvoranu na prvom katu koja je u osnovi dvorana za predavanja, seminare itd., ali uz postojanje mogućnosti povezivanja s prostorom muzeja-lapidarija na 2. i 3. katu.

 

Veza između dviju zgrada u podzemnim etažama ne postoji radi funkcionalnog odjeljivanja dviju garaža.

Pošto će nova garaža biti za javno korištenje, iz utilitarnih i sigurnosnih razloga ne povezuje se sa starom

Nova garaža je rezultat prilagodbe specifičnoj nivelaciji postojećeg terena odnosno novog trga i prilagođavanja visinskog pozicioniranja etaža novoplanirane zgrade postojećoj. Predviđa se smještaj za ukupno 36 vozila.

Muzej_galerija-lapidarij planira se u dvije etaže

Na jednoj bi bila stalna postava arheoloških iskopina iz ramskoga kraja, a na drugoj nove povremene izložbe.

Trg koji se planira u osnovi je bitno niži od ulaznog platoa u zgradu i terase gradske kavane. Stoga je stubište koje okružuje terasu i povezuje dva nivoa pretvoreno u tribine kaskade s platoima za sjedenje i zadržavanje. Nasuprotni, istočni dio trga predstavlja jedan manji trgić odnosno veliki platopostamentza skulpturu “Ramske obitelji” ak. kipara Petra Dolića.

Između tog manjeg trga sa skulpturom i gornjeg platoa-terase nalazi se osnovni trg iste visinske kote kao i manji. Uz njegov sjeverni dio proteže se rampa ( za starije osobe, osobe sa smanjenom pokretljivošću, dječja kolica itd. ) koja odvaja zonu trga od ceste a povezuje dva nivoa. Oblikovana je tako da predstavlja stilizirani potok koji se, pod zemljom, i nalazi približno u tom koridoru.

Trg koji nosi skulpturu zamišljen je kao asocijacija na jezero u kojem potok završava i na kojem plovi brod koji nosi ramsku obitelj. Zajedno s rampom-potokom on predstavlja memoriju , jedan citat vode koja je na neki način bitno sudjelovala u formiranju Ramskoga kraja, kako zemljopisno i tektonski tako i povijesno-sociološki i gospodarski.

Građevina ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš posebno zbog: oslobađanja opasnih plinova, para i dr., opasna zračenja, onečišćenja vode i tla, neodgovarajućeg odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, nepropisnog postupanja s krutim otpadom, sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.

​Također je predviđen izbor, izvedba, ugradnja i održavanje građevnih proizvoda tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne dođe do opasnosti, smetnji, šteta i nedopustivih opterećenja tokom uporabe građevine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing