U Jablanici održan sastanak načelnika Prozor-Rame, Jablanice, Konjica i Grad Mostara sa EP BiH

U Jablanici održan sastanak načelnika Prozor-Rame, Jablanice, Konjica i Grad Mostara sa EP BiH

U Jablanici je u srijedu, 18. listopada 2017. održan sastanak načelnika i predstavnika općine Prozor-Rama, Jablanice, Konjica i gradonačelnika Mostara sa predstavnicima Elektroprivrede BiH.

Na ovom sastanku su također bili predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije te Federalnog ministarstva financija.  Tema sastanka je bila rješavanje problematike vezane za primjenu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata. Na sastanku je bio prezentiran “Elaborat o vještačenju o prikupljenim vodama na slivu rijeke Neretve za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica” koji je radio Građevinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar.

Kako doznajemo iz Ureda načelnika općine Prozor-Rama EP BiH je iskazala spremnost za pronalaženje kompromisa kako bi se na vrijeme i prema Zakonu isplaćivala naknada za hidroakumulaciju te da se izbjegnu sudski procesi. Općina Prozor-Rama je veoma zainteresirana za rješavanje ovog problema budući da se Jablaničko jezero jednim dijelom nalazi na teritoriju ove općine te da se jezero puni vodama sa istog teritorija.  Do sada je EP BiH plaćala naknadu samo po jednom , međutim, plaćanje bi trebalo biti i po dva osnova; a to je punjenje hidroakumulacije vodama sa područje općine Prozor-Rama i potopljeno zemljište. Time bi se umanjila sredstva za Jablanicu, a općina Jablanica bi dobila razliku sredstava od Grada Mostara.

Slijedeći sastanak zakazan je za dva tjedna u Prozoru.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar