Ukidanje kolektivnih ugovora i rada na neodređeno vrijeme

Ukidanje kolektivnih ugovora i rada na neodređeno vrijeme

Novi zakon o radu, odnosno njegov nacrt, koji već nekoliko godina čeka da se nađe pred zastupnicima federalnog Parlamenta, izazvao je žestoke reakcije i polemike radnika i predstavnika sindikata.

Zakon koji bi trebao biti usklađen sa zahtjevima EU predviđa ukidanje kolektivnih ugovora te ukidanje zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Iz sindikata tvrde kako će, ako ovakav zakon bude usvojen, ići u masovne prosvjede i štrajkove, a parlamentarci smatraju kako se mora naći modus koji će zadovoljiti i radnike, ali i standarde EU.

Zakon je izazvao žestoke polemike i u regiji, navode Nezavisne novine. Tako su sa sastanka predstavnika sindikata BiH i Hrvatske poručili da se pokazalo izuzetno opravdano boriti se za tri osmice (osam sati rada, osam odmora i osam sati slobodnog vremena) jer "vladajuće strukture, pod krinkom konkurentnosti, pozivajući se na zahtjeve EU, donose zakone koji idu u korist kapitala".

Iznesen je i podatak da radnici u Njemačkoj, gdje minimalna satnica iznosi osam eura, prosvjeduju za veća prava radnika, dok je s druge strane u BiH između jednog i dva eura, a ni ta minimalna satnica brojnim radnicima u BiH nije isplaćena godinama unazad.

Iz resornog federalnog ministarstva ističu kako je, kako bi se izašlo u susret radnicima, a i zadovoljili uvjeti EU, novim prijedlozima ograničeno trajanje kolektivnih ugovora uz mogućnost njihovog produženja, što će, kako smatraju, poticati ugovorne strane na istinske pregovore i stvarno i objektivno reguliranje uvjeta rada i prava iz radnog odnosa u skladu s postojećim gospodarskim uvjetima.

Dodaju da je Prijedlogom zakona utvrđena obveza usklađivanja kolektivnih ugovora s odredbama zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu, s tim da, u protivnom, prestaju važiti njihove odredbe.

"Zbog protivljenja sindikata, rok od šest mjeseci produžen je na godinu dana, a u slučaju neusklađivanja i nakon proteka tog roka, ostaju na snazi odredbe kojima se uređuju plaće i naknade plaća", kažu iz Ministarstva rada.

Naglašavaju kako se o tom prijedlogu već drugu godinu sindikat nije izjasnio te da je to dovelo do potpunog zastoja u proceduri donošenja zakona.

Sinan Husić, zamjenik predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, ističe kako je stav sindikata jasan te da nikada neće pristati na zakon koji će ugroziti stečena prava radnika.

Ismet Osmanović, zastupnik u Zastupničkom domu FBiH, ističe da je usuglašavanje novog zakona o radu FBiH kompleksna stvar, jer je uvijek s jedne strane interes poslodavaca, a s druge strane interes radnika.

"Što god da uradite, naići ćete na nezadovoljstvo jedne ili druge strane. Zato su zakonodavci, pogotovo kada je u pitanju radno zakonodavstvo, na velikom ispitu", rekao je Nezavisnim novinama Osmanović i dodao kako se mora voditi računa o zahtjevima investitora, vlasnika kapitala, onih koji otvaraju radna mjesta i koji hoće da budu zaštićeni.

"Investitori traže da ih ne možete vezati za neki trajni radni odnos bez mogućnosti da se oslobode neradnika. Jasno je da je socijalistički način uređivanja radnih odnosa bio jedno poglavlje, a kapitalistički način drugo. Morat ćemo kao zakonodavci ući u modifikaciju radnog zakonodavstva, a do koje mjere ćemo ići, ostaje da se vidi u Parlamentu. Ono što sigurno mogu reći za sebe i moje kolege je da ćemo voditi računa o tome da maksimalno zaštitimo prava radnika, ali moramo zaštiti i prava poslodavaca", rekao je.
bljesak.info

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar