Općinsko vijeće Prozor- Rama: Tisuću maraka za treće i svako sljedeće novorođeno dijete

Općinsko vijeće Prozor- Rama: Tisuću maraka za treće i svako sljedeće novorođeno dijete

Na 14. sjednici općinskog vijeća Prozor-Rama usvojen je Program rada za 2018. godinu, uz dopunu prijedlogom da se 14. rujna proglasi Danom stradanja i neradnim danom u općini Prozor- Rama. Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade. Prosječna konačna…

Pročitajte više
NAJAVA: Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  14. (četrnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.1.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa…

Pročitajte više