Barbara Jonjić: Na rođendan Gospin nami nekako uvik posebno bilo hodočastit’ u Ramu, Satima iz glave izbit nisan mogla sliku toga lipoga kraja

Barbara Jonjić: Na rođendan Gospin nami nekako uvik posebno bilo hodočastit’ u Ramu, Satima iz glave izbit nisan mogla sliku toga lipoga kraja

Zimus Sidila san uza kavu i bistrila šta ima po našemu svitu Sve k’o i uvik bilo pripuno jada I usrid svega toga jada Izleti mi prida oči slika nestvarno lipoga kraja Ramskoga kraja Nu, zove se ta općina u BiH Prozor – Rama Al’ meni to nekako još od…

Pročitajte više