REPORTAŽA: Mali grad Betlehem

REPORTAŽA: Mali grad Betlehem

Ugniježđen među judejskim brežuljcima, desetak kilometara od Jeruzalema, Betlehem je danas dio palestinskog teritorija, na kojem se također nalaze Jerihon (najstariji u kontinuitetu nastanjeni grad na svijetu) i Hebron (gdje su grobnice patrijarhā Abrahama, Izaka i Jakova). Smješten zapadno od rijeke Jordana na području danas poznatom pod nazivom Zapadna obala,…

Pročitajte više