Vlada Federacije BiH imenovala bivšeg direktora Aluminija u Nadzorni odbor Razvojne banke

Vlada Federacije BiH imenovala bivšeg direktora Aluminija u Nadzorni odbor Razvojne banke

Vlada FBiH na jučerašnjoj je sjednici u Mostaru potvrdila i neka kadrovska rješenja koja su u njezinoj nadležnosti. Tako je Vlada nakon što je dala prethodnu suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, dala prethodnu suglasnost za imenovanje:  Igora Živka, Mehmedalije Hadžovića, Adise Omerbegović Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina…

Pročitajte više