Ramska zajednica Požege održava tradiciju hodočašća Divi

Ramska zajednica Požege održava tradiciju hodočašća Divi

Ramska zajednica Požega i ove je godine organizirala, prve nedjelje u srpnju, tradicionalno hodočašće na grob Dive Grabovčeve na Kedžari…

Pročitajte više