Rama dobila doktora matematičkih znanosti

Rama dobila doktora matematičkih znanosti

Franjo Šarčević iz Prozora-Rame danas je, 20.03.2020. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu obranio doktorsku disertaciju „Calculus of functor for r-immersions“, urađenu pod mentorstvom dr. Ismara Volića, redovnog profesora na Wellesley Collegeu u Massachusettsu (SAD), i time stekao titulu doktora matematičkih znanosti. Franjo Šarčević rođen je 22. siječnja 1991. u…

Pročitajte više