Rama dobila doktora matematičkih znanosti

Rama dobila doktora matematičkih znanosti

Franjo Šarčević iz Prozora-Rame danas je, 20.03.2020. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu obranio doktorsku disertaciju „Calculus of functor for r-immersions“, urađenu pod mentorstvom dr. Ismara Volića, redovnog profesora na Wellesley Collegeu u Massachusettsu (SAD), i time stekao titulu doktora matematičkih znanosti.

Franjo Šarčević rođen je 22. siječnja 1991. u Prozoru, a odrastao u Rumbocima i na Zahumu. Osnovnu školu fra Jeronima Vladića u Ripcima završio je 2005. kao učenik generacije, a Opću gimnaziju u Srednjoj školi Prozor 2009. godine kao učenik generacije. Od 2009. je student teorijske matematike na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Studij završava 2014. obranom završnog/magistarskog rada „Derivacije na p-adskom polju“. Iste godine dodijeljeno mu je priznanje Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta PMF-a u svojoj generaciji, te počinje raditi kao asistent na PMF-u. Od 2018. je viši asistent.

Od 2015. je student III ciklusa u sklopu programa „Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi“.

Također je dvije akademske godine bio angažiran kao vanjski suradnik na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Proljetne semestre 2016. i 2019. godine proveo je na Wellesley Collegeu u Massachusettsu (SAD).

Držao je predavanja na naučnom kolokviju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu (2017) i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli (2018). Izlagao je na Pacifičkom institutu za matematičke nauke u Vancouveru (Kanada) 2018, zatim na studentskom seminaru Wellesley Collegea 2019. i na Politehničkom institutu u Lausanni (Švicarska) 2019.

Tema doktorske disertacije vezana je za pitanja konvergencije Taylorove kule kalkulusa funktora za ulaganja, utapanja i r-utapanja jedne mnogostrukosti u drugu. Šira oblast tog proučavanja je algebarska topologija.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar