NAJAVA: Redovna 22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Redovna 22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Redovna 22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama održat će se 25. 10. 2022. godine (utorak) u zgradi Općine Prozor-Rama (vijećnica) sa početkom rada u 11 sati.

Za sjednicu je predlažen sljedeći Dnevni red:

1. Izvadak iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju ceste M16.2,

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju troškova dopunskog premjera u postupku rješavanja prigovora na podatke izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta u katastarskim općinama na teritoriju općine Prozor – Rama,

4. Nacrt Odluke o javnom vodovodnom i kanalizacijskom sustavu na području općine Prozor – Rama,

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje katastarske općine Ploča,

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru Osnovne škole “Fra Jeronim Vladić” Ripci,

7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Fra Jeronim Vladić” Ripci,

8. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period 1.1. – 30.9.2022.godine,

9. Izvješće o radu osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2021/2022.godini,

10. Izvješće o radu Srednje škole Prozor za školsku 2021/2022.godinu,

11. Izvješće o početku školske 2022/2023.godine i prijevozu učenika,

12. Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje,

13. Informacija o stanju nezaposlenosti u općini Prozor-Rama,

14. Informacija o poduzetim aktivnostima na vodnim objektima, kontroli i kvaliteti vode za piće javnog vodovodnog sustava na području općine Prozor – Rama,

15. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 1.4. – 30.9.2022.godine,

16. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u općini Prozor-Rama u 2021.godini,

17. Pitanja i inicijative vijećnika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing