Rama nakon Drugog svjetskog rata: Smjena ratnih fratara

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Smjena ratnih fratara

Na proljetnim promjenama 1948. godine za gvardijana na Šćitu imeno­van je fra Jerko Petričević, a za vikara fra Vjerko Kulijer, dok je kapelan pos­tao fra Čedo Čondrić. Dotadašnji vikar fra Franjo Žilić imenovan je za župnika u Podhumu/H, ali je već 1. rujna 1948. godine preuzeo duž­nost meštra novaka u…

Pročitajte više