Obitelj Budim: Radom se sve prepreke svladavaju

Obitelj Budim: Radom se sve prepreke svladavaju

Vijugava cesta previja se preko Krančkog polja prema Uzdolu. I dok prolazite tom cestom uvijek ćete negdje u blizini zapaziti stado ovaca.  Jedno od stada koja se mogu vidjeti je stado obitelji Josipa Budima iz Uzdola.

Pročitajte više