Grad u kojem je prosječna plaća 9.000 kn, a stanarina oko 100 kn mjesečno

Grad u kojem je prosječna plaća 9.000 kn, a stanarina oko 100 kn mjesečno

Navala za useljenjem je tolika da je uvedena lista čekanja – a čeka se i po dvije godine.

Pročitajte više