Kriza uslijed koronavirusa iskorištena za nelegalnu gradnju pet hidroelektrana u BiH

Kriza uslijed koronavirusa iskorištena za nelegalnu gradnju pet hidroelektrana u BiH

Na pet lokacija južno od Sarajeva počela je izgradnja malih hidroelektrana (MHE). Iako je izvanredna situacija zbog pandemije koronavirusa zaustavila život u BiH i svijetu, očito nije uspjela zaustaviti uništavanje prirodnih dobara. Tako se gradnja malih hidroelektrana intenzivira na netaknutim rijekama poput Bjelave, Male Bjelave, Vrhovinske rijeke, Željeznice i gornjeg…

Pročitajte više