Financijska potpora za posebne potrebe i projekte Hrvata izvan Hrvatske

Financijska potpora za posebne potrebe i projekte Hrvata izvan Hrvatske

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu. U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih…

Pročitajte više