Građani jedu kancerogeno povrće, tlo u dijelovima FBiH puno teških metala

Građani jedu kancerogeno povrće, tlo u dijelovima FBiH puno teških metala

Utvrđena vrijednost PAH-ova, kancerogenih spojeva, od 37,45 mg/kg u jednom od uzoraka tla gotovo je 19 puta veća od dopuštena 2 mg/kg..

Pročitajte više